Színházi Élet - 1918/26. szám

22. oldal SZÍNHÁZI É­LET M. Csathó Gitta Két egymásután következő vasárnap délutáni előadáson mutatkozott be a Ki­­rály színház közönségének M. Csathó Gitta, a Rákosi Szidi iskolája vizsgaelő­­adásán a Mágnás Miska Rollájában, most legutóbb pedig „Az egyetlen leány" főszerepében. Mindkét alkalommal iga­­zán beigazolta, hogy rendelkezik azok­­kal a qualitásokkal, amelyek szülésznői sikerekhez kellenek. Előkelő megjelenés­­ével és szü­lpadi alakjával, kedves or­­gánumával megmutatta, hogy nemcsak operett*színésznő, hanem „Az egyetlen leány" főszerepében kitűnő vígjátéki színésznőnek is bizonyult. Albert Erzsi Lesznek nagyon sokan, akik még vi­­dékről ismerik, egyike volt a legjobb primadonnáknak. Akik csak egyszer hal­­lották énekelni, megjegyezték a nevét, mert egészen egyéni és érdekes színezetű hangja van, talán a legszebb alt hang, amelyet magyar színpadon hallani lehe­­tett. Voltak, akik figyelmeztették rá, — az igazi hozzáértők közü­l, — hogy kár ezzel a hanggal operettet énekelni és Al­bert Erzsi hallgatott az okos tanácsadók­­ra és feljött Pestre, otthagyta a színpadot és mint egy kis iskoláslány, olyan törhe* tetlen szorgalommal és akaraterővel kez­ dett tanulni. Dolgozott napról*napra és­­szerencsés volt az énektanárnő megvá­­lasztásában is. Alexander Erzsi tanította és nevelt belőle olyan operaénekesnőt, akinek párját keresni kell széles Európá­­ban, a nemes és tiszta alt hang igaz repre­­zentálója lett Albert Erzsi. A hosszú pi­­henés után első fellépte a Városi Színház Mártájában volt, ahol a közönség és a sajtó osztatlan elismeréssel és szeretettel fogadta és hangos sikerrel énekelte az opera egyik női főszerepét. Azóta hallot* tuk tőle Budán a Carment és ez még job* ban megerősítette róla táplált jó vélemé* nyünket. Albert Erzsi jövőre a Márkus Dezső vezetése alá kerülő Városi Színház operatársulatához szerződött, és nemso* kára viszont fogjuk látni valamelyik opera főszerepében. M. CSATÓ GITTA M. CSATÓ GITTA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék