Színházi Élet - 1918/29. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Pesti kávéház 1918 ban Írta és előadja ttÉK&FI BISZKÓ I. Pesti kávéház ha látlak, ugy imádlak én, Sok portálod biztatóan integet felém, Megfogadtam százszor is már, hogy rád­­fütyülök, De azért mindennap ötször mégis­­bedűlök. Reggel hogyha felkelek, Kávéházba bemegyek, Haditeát iszom én Egy korona nyolcvanér, Haditea gyöngyöt ér, Alkatrésze fagyökér, Fű, mit kertész lekaszál, Sárga tányérb­a szál, Hogy jobb legyen, tejjel iszom, Így csak az igazi finom, Hej, hej, hej, hadi tej, tej, tej, Kispohárba, nagypohárba, Nagypohárba, kispohárba, Kondenzálva, konadenazálva, Konadenazálva, konadenazálva, Kondenzál»va»va»va»va»va! II. Hogy lecsúszott torkomon a jó hadi ebéd, Drága kávéház gyönyörrel lépek én beléd. Magam régi békehangulatba ringatom, És a feketémet halkan iszogatom, Fekete, te drága lé, Mondd meg, a miből vagy, Tinta vagy, vagy ázalak, Szólj hát, miből gyártanak. Fedák krém vagy, vagy korom, Hogy ugy karcolsz torkomon,, Dohánypótló keverék, Átpasszírozott serét, S hogy kibírjam feketémet. Vajjal édesitem én meg, Haj, haj, haj, hadi vaj, vaj, vaj! Dzsémmel vajjal összemátva, Mind akettő kondenzálva, Kondenzálva, konadenazálva, Konadenazálva, konadenazálva, Kondenzál»va»va»va»va»va! III. Nagyszerű a többi kávéházi élvezet, Amit még az éjszakáig végig élvezek, Délután a rendes kávé van a programon, Kávéház­ak meddig kell még nyűgod­ő hordanom. Este is megyek oda, Kis imbisz a vacsora, Rémes miket lenyelek, Hadiszappan szeletek, Almacsutka töltelék,­­ Gépalkatrész törmelék, Épületfa darabok, Pácolt öreg kalapok, Egyet vágyom enni derég, Az élelmező főnök fejét, Hej, hej, hej, hadi fej, fej, fej, De az se valódi máma, Az is ugy van kondenzálva, Kondenzálva, konadenazálva, Konadenazálva, konadenazálva, Kondenzal­va»va»va»va»va ! Előfizetőinkhez ! Kérjük t. előfizetőinket, akiknek elő­­fizetése e hó végével lejár, b. előfizetésein­ket — amennyiben lehet — már most megújítani szíveskedjenek. Ezáltal kellő időt engednek a kiadóhivatali személy­­zetnek az elkönyvelésre, vonalakba való beosztásra stb., szóval az expediálás pon­­tos és zavartalan kezelését biztosítják maguknak. Gímváltozásnál kérjük min­­dig föltüntetni a régi címet is, úgyszintén a postaszelvényen kérjük föltüntetni a beküldött összeg rendeltetését. Új elő» előzeteink ha legalább egy negyedévre — 10 K — előfizetnek, ajándékba kapják a Karácsonyi Molnár» és a Húsvéti Ko»­sáry»albumot. Kiadóhivatal: VII., Erzsé­­bet»körut 29. sz. m mu ' »,Hi*'• y,* IV* », „l­­­ii FBJ^ohás, uivosalás,fé­filKiYS ondwales fésüléssel együtt K 2. Manicor. 43. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék