Színházi Élet, 1918. július 28–augusztus 4. (7. évfolyam, 30. szám)

1918-07-28 / 30. szám

ló. oldal SZÍNHÁZI ÉLET megy, a kis társulatot, amelynek ő az attrakciója, már nagy érdeklődés­sel várják mindenütt a magyar váro­­sokban. —• Hogy megy ennek a sok turné* nak vidéken? — Nagyszerűen. A pesti lerándu­lók annyit keresnek, amennyit akar­­nak. Nem ritka ember, aki esténkint hatszáz, sőt ezer koronás ajánlatot kap. Kőváry Gyula, aki egy kabaré­­társulattal utazott, már haza is jött és már meg is elégelte a dolgot, olyan bevételeket csináltak a kabarétisták, hogy nem utaznak tovább, hanem pi­hennek babérjaikon a nyitásig. —­ Szóval az élet eleven nyáron is.­­ De még milyen. Nem is beszélve a mozifelvételekről. Most van a fel­vételek szezonja, erős a nap, tiszta az idő. Minden színész és színésznő filmezik, korán reggel már talpon van­­nak és este halálfáradtan haza. Ha ugyan nem játszanak mennek este. Lesz is a télen annyi magyar film, hogy még. — Mondja, Pista, mi van azokkal az ujságíró­ hangversenyekkel, amiket a Margitszigetre terveztek? — Ezek a koncertek elmaradnak. Nem volt már idő jól megszervezni őket. — Mit tud még érdekeset, valami jó pletykát, válást vagy ilyesmit? —­ Ugyan kérem, ki válik nyáron? Kezüket csókolom . . . ha nem sietek Pestz Szentlőrincre, meglátogatni Fe­­dák Pista bácsit, Fedák Sári édesapa­ját; egy kis baleset történt vele. . . — Jaj az istenért, mi történt? Elcsúszott a kedves öreg úr és eltörte a — Szegény, karját... hogy — Most már jobban, van? gipszben van a karja, egy-két hét és minden rend­­ben lesz. Az öreg úr maga is doktor és kijelentette: ebcsont beforr! De kezüket csókolom, sietek .. . — Adja át jókívánságainkat. . . — Mind átadom, pá! A „T­ót leány" századik előadása 18<M. már­­cius 17-én volt a Népszínházban. DÁN NORBERT: A magyar Psylander Walder már, azzal a különbséggel, hogy Psylander kész örömmel cserélte volna vele fel üde fiatalságát. A S?51 művészgár­­dájának legszámottevőbb tag­­ja. Művészi alakításával kü­lö­­nösen nagy hatást ért el a „Csábító" című­ darabban, amelyet július 17-én mutatott­­ be a Star. DÁN NORBERT a Star művésze

Next