Színházi Élet - 1918/46. szám

4. oldal SZÍNHÁZT­ÉT,ET tehetetlen férj szerepéből, az túl van már az operett-szinpadon. Ez talán a leg­­nagyobb dicséret, amit róla papírra vet* hetünk. A táncairól pedig oldalakat le­­hetne teleírni. * És Szirmai Imre és Ihász Aladár és a többi kedvesek is mind egytől-egyig hozzájárultak a nagy sikerhez, amely immár büszkén viszi a Rinaldót a soro*­zatos előadások numerusai felé. Egy-két hét és ott lesz a szinlapon a 25-ös szám és aztán sorban: 50 és 100 és a többiek. * A béke lehelete is meglátszik a szin* padon. Nincs hiány férfikóristában. Annyi elegáns, frakkos úr fújja a Rinaldó kórusait, hogy gyönyörűség hallgatni. * Szirmai Albert, a világhírü zeneszerző, az óvatos emberek közé tartozik. Nem­ csak magát félti minden bajtól, hanem a főszereplőit is. Járvány van... — szokta mondani, ne járjatok éjszaka se­­hová ... És manapság az egész Király* Szinház Szirmai idegeire pályázik estén* Az operett nagy sikere főleg azzal ma­­gyarázható, hogy mindenki a helyén van a darabban. De gondoskodás történt ar­­ról is, hogy ne adj Isten, — ha valami kis kalamitás történik — legyen, aki át­­veszi a hiányzó szerepét. Nem is két, hanem három szereposztásban áll a Ric­naldó a Királyi Színház ensembléjében. Szóval nincs ok félelemre. A szereplők között nem szabad meg­­feledkezni Dick-ről, a kedves négerről, aki — amint az életben — a színpadon is komornyik. Jóképű, izmos komornyik — meg kell hagyni. Bejárta az egész vi*­lágot és most a Királyi Szinház szinpad ként rémregényekbe ténetekkel, amikből szó sem igaz. illő lumpolási tör« természetesen egy DICK Király*szinház: „Gróf Rinaldó". Angelo felv. RATKAI—KOSARY Királyi szin­ház: „Gróf Rinaldó" Angelo felv.

Next