Színházi Élet - 1919/1. szám

A 2. oldal MOZIKRÓNIKA Ak lovak : LAJTA ANDOR MAGYAR RENDEZŐ BERLINBEN. Illés Jenő, a magyar származású filmrendező, akinek nevéhez sok ném­et film rendezése fűződik, most is Berlinben működik. Jelenleg a Neutral­ Film új műtermében rendez egy hatalmas film­­darabot, amelynek „A jóllakott világ" lesz a címe: ÚJ MAGYAR FILMGYÁR. A múlt héten hire járt, hogy Balogh Béláné, a kitűnő ma­­gyar filmrendezőnő kilépett az Astra-fil­m­gyártól és Óceánia néven új filmgyárat léte­­sít. Időközben azonban Baloghné megegyezett az Astrával, úgy, hogy az Óceánia létesítését egyelőre elhalasztották. UJ HELLA MOJALSOROZAT. A közted« velt és népszerű berlini moziszínésznő mosta­­nában három sorozatos képen játszik Berlin­­ben. Az egyik kép címe: „Don Juan kisasz­­szony", a másiké „Lady Hamilton", a h­arma­­diké pedig „Geisha". ••• ÜZENETEK W. L. Versec. 1) 32 éves. 2) Nőtlen 3) Kopenhága 4) Berlin, N­V. 68. Markgrafenstr. 77. Ring«Filmnél. 5) Messier«Film, Berlin, Belle«Alliance«Str. — II. Béláné, Zalaegerszeg. A Színházi Élet multheti számában irtunk erről. Tessék az idézett szám Moziüzeneteiben közölt „Szomorú leány" jeligéjű üzenetünket elolvasni. — Es,sha. Csak tessék bármelyik filmgyárnál jelentkezni, ámbár most jóformán valamennyi gyár szünetel. Mindamellett tes­­sék megpróbálni. — Bajazzó. 1) Nem köte­­­ező. 2) Szerepenkénti díjazás, vagy havi fize­­tés megállapodás szerint. 3) Corvin«filmgyár: Rákóczisot 9. Hungária«filmgyár (műterem) Szövetség«utca 10. 4) Nem. Ez természetes. 5) A rendezőnél, vagy a művészeti igazgatónál. Iby. A „Moziüzenetekben" már számtalanszor megírtuk, ki hogyan lehet moziszínésznő. Ta­­lán tessék multheti számunk moziüzeneteit átolvasni. — Harry. 1) 36—38 éves, nőtlen, állandóan Berlinben játszik. 2) Ismeretlen. 3) Újabban tűnt föl és főleg bakfilm szerepekben játszik. Alig 22 éves és a Projektions A.«G. Union művésznője. 4) Berlinben a Messier« filmgyárnál játszott. Partnere Wanda Treut­mann. Főleg drámai szerepekben lép föl. Je­­len­le­g körülbelül 40 éves. — Berky Adrienne. 1) 2) Góth Annie, a Star filmgyár egyik leg­ kitűnőbb és legnépszerűbb művésznője, aki a magyar publikumban, páratlan népszerűség« nek örvend. Góth Annie édesapja főgimná­­­iumi igazgató volt, aki szigorú, de egyúttal­­ legjobb nevelésben részesítette a lányát. Góth hét gimnáziumot járt, de az utolsó év­­folyamból kimaradt, férjhez ment egy aktív tiszthez. Házasságából egy kis fiú született, aki a művésznő minden boldogsága és szemel­lénye. Szülei halála után filmszinésznő lett és hogy milyen sikerrel, arról felesleges itt beszélni. 3) Nem tudjuk. 4) Ev. ref. 5) P. McC nicchelli. — S. V. Petrozsény. 1) Royal«szálló 2) Nils Crisander cime Imperator Filmfabrik G. m. b. H. Berlin, Friedrichstr. 235. — l­ a 1) 2) Azt üzeni, hogy tessék őt bármikor meg­látogatni Címe: Rákóczi­ ut 51. IV. emelet 3 Ebéd után, fél kettőig. — Hegedűs bácsi: A Transsylvánia filmgyár, Rökk Szilárd(u. 20 2) Jelenleg Kolozsvárott tartózkodik, mint az ottani Nemzeti Színház vendége. Nemrégi­­ben készült el 2—3 film (A falusi Madonna stb.), ahol szerepelt. Ezeket a darabokat a mostani szezonban még nem játszották mozi­ban, csak a főpróbájuk volt meg. HALLÓ, MI ÚJSÁG ? A KŐBÁNYAI SZÍNHÁZ. A szerbek hó­dító imperializmusának a magyar kultúra szá­mos vidéki intézménye esett áldozatul. A meg­­szálló csapatok a demarkácionális vonalon belül már egészen otthon érezik magukat t, önhatalmúlag és jogtalanul szüntetik be a ma­­gyar műveltség terjesztőinek működését. Zom­­bor sem kerülte el a megszállott városok szta­molú sorsát és a szerb főparancsnokság egyik első intézkedése volt, hogy a Bethlen­Bruckner izgatása alatt álló színtársulatot a városból kiutasította. A hajléktalan zombori társulat a kultusz­minisztériumhoz fordult segítségért és a miniszter segített is a művészeken: át­engedte nekik a kőbányai Casino nagytermét előadások rendezésére. Huszonnegyedikén mu­tatkozott be a társulat a kőbányai közönség­nek és a bemutatkozás teljes — anyagi és er­kölcsi — sikerrel végződött. Az igazgatóság a nagy sikeren felbuzdulva elhatározta, hogy több, Pesten már régen nem játszott nagy sikerű darabot elevenít fel és azonkívül még egy eredeti bemutatóval is fog kedveskedni közönségének. A társulatnak csupa elsőrangú tag­ja van. Karácsonyi Ili, Pataki Elza, Erdélyi Lili, Friss Margit, Heltai Nelli, Kerényi Irén, Tarnai Béla, Sáfár Sándor, Pesti Kálmán és Kemény Lajos nevét nemsokára szeretettel fogja emlegetni a kőbányai színházlátogató publikum. Reméljük, hogy a zombori társulat végre pótolni fogja azt a kulturális hiányt hogy a tizedik kerületnek eddig állandó szín­háza nem volt. A LILIOM REPRIZE. A Vígszínház legkikö­zelebbi újdonsága Molnár Ferenc Lilioma. A nagysikerű színmű reprize két szerepben hoz változást. Liliomot Csortos játszsza, Marikát pedig Makay Margit. A régi szereplők között legelső Varsányi Irén Julikája, a többi szere­­pek: Hugó: Tanay Frigyes, Muskátné: Ha­raszthy Hermin, Linzmann: Fenyvesi Emil H­ollanderné: Kende Paula, Hollunder fia: Pár­­tos Gusztáv, Főkapitány: Balassa Jenő, Detek­tiv: Kardos Géza, Rendőrtiszt: Fenyő Emil Stern: Fenyő Aladár, dr. Arató: Kertész Dezső, Lovasrendőr I : Pet­hő Pál, Lovasrendőr II.: Fehér Artúr, SZÍNHÁZI ELEM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék