Színházi Élet, 1919. január 19–26. (8. évfolyam, 3. szám)

1919-01-19 / 3. szám

yi SZÍNHÁZI ÉLET kért felvilágosításaikat. Az iskola elvi­sése után a legtöbb eseten rögtön kapnak a végzett nö­vendékek szerződés* — Veszprém. Sose hallói­ik as riete hölgy nevét. _ H. Almi«». 1. Um géért as ötletért semmit. T«*nék azt rendesen kidolgozni. 2 .Kossuth Lajos-titca 11—13. •— JJioatiMrö nőimitátor". 1. Esatie« iffan, ha­m«*t (•lelA humoros darai) kinyíkoraték 2. Barogfi Béla: Rákócziért 51. IV. Kertész Mihály: Nép­<ainjtáz­ utca 47. Deésy Alfréd: Kossuth Lajos­í­tca 11—13. (Star.) 3. Csakis !«Éies formában •exirt darabról "ehet SJW">. — Nincs tovább. 1—2. Úgy tudjuk, hogy közel rokonok. 3—4 Hasa tudjuk. 5. 3d éves. — „Egy pisti leány"­ 1. Berlin, Stern frimfabnïk, Zimmerstrcf .e M. 2. 38 éves 1 Izr. 4. Nőilen. — W. Jolán, is M. Boriska. 1—2 év mul­va, esetleg akár ez év érzési tessék bármelyi­k budapesti filmgyár rím dezítségénél jelentlkezni és ha nagyjában mftfi­ IMelnek, álmuk valóra válh­atik. — T. Ilona. Ungvár. 1. Tessék megpróbálni, ámbár 4 u­gyan elfogilalt ember. 2 Az elfogadásnak nem, de az elkészítésnek igen. 3. A kiadóhivatal aa<­aide idején majd visszaküldi. 4. Népszínház­«. 47. 5. Cegléd, Szinház — Mozirajongó, Szal­mák. Alig hisszük, mert az egyik c­sark Kopen­hágában, a másik meg csak Berlinben szara­pott. D. N. imádó. D. N. 26 éves, római kat. Ai Budapesten született. Cime: Krisztina-körut 15. — H. Margit, Budapest. Olvassa el fönti fize­netünket. — Aphrodite' Az „Aphrodite"' fő­szerepeit a következők játszották: Góth Annie, tornai Richárd, Horay Kamilla, Va­koné és Margittay József. Címük: Star-filmgyár, Kos­suth Lajos­ utca 11—13. — „Corvina". Bogda J­ a­ci. — „Aphrodite'' (Cs. Lujza­. í. Dán Kői­kert családi neve: Földváry József 2. 26 éves. 3. Nőtlen. 4 .Budapest, Krisztina-körút 15. 5. As a családi neve. — „Hildegárd". 1. A Csitri-film külsé felvételeit Pest­­ környékén csinálták ! Y Tavaszi szerelmét pedig a Semmeringen. 3. Két év óta tag. — B. Erzsike. A kérdezett művét 27 éves, nőtlen, jelenleg Berliniben működik. Ottani címe: Ring*film, Markgrafenstrasse 77, — A. Berta. Bálványos. Ennek a módját már IBM» izfcen megírtuk e helyen. Az ön esetében az képezhet esetleg akadályt, hogy nincs állaa? Mai a fővárosban Ha vannak Ht rokonai vastf lamarckai, «kiknél állandóan lakhatna, semmi alta<fátlya érvényesülésének, föltéve, ha egy­ föltéteei (intelligencia, sz­épség Mb.) megvar­rnak. — „Rózsás élet". 1. Nem lép föl többé man. 2. Egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy Szombathelyről került a fővárosba, ahol siker­­rel végezte a sziniiskolát, majd a Semper*film* gyánii­a szerződött, ahol első s sikerét aratta. — T. Manci, Miskolc. Kérdéseivel forduljon Rózsa­völgyi Kálmán sziniiskolájá­hoz (Népszinház­» as A MOZGÓFÉNYKÉPET EGY ANGO1 EMBER, Muybridge Eduard találta fel. Szü­­letett 1830-ban Angliában. Hazájából Am­o­ritába vándorolt. 1872-ben a kaliforniai kormányzó egy barátjával fogadott, hogy a futó ló mind a négy lábát egyszerre emelj-e fel Muybridge vállalkozott a kér­dés eldöntésére és egész sor pillanatfelvételt készített a vágtató lóról. Csakhamar kinevez­ték egyetemi tanárrá és oly készüléket talált fal amellyel villámgyorsasággal egész sorozat fel­vétli» lehat eszközö­ni. Ezzel megvetette a nifinyképezi» alapját. KÉZRŐL-KÉZRE m | SZÍNHÁZI ÉLET" ADÁS-VÉTEL ÉS CSERE ROVATA r txó hirdtés ára 50 HU. NAGYBETŰKKEL szedve 1 kor. Aki bármily«« m »tárgyat, áeberendezési tárgyat, színpadi ruhát és mindennemű kelléket »tb. ELADNI, VENNI VAGY CSERÉI M hirdesse e rovat­ban. Biztos sikert ér el Saiaeneek elv«»** « SZÍNHÁZI ÉLET*et *KKKK*SBX»KKK*M*KJk»lK*K*»IU«IUUUUM a MŰVÉSZI TERVEZÉSŰ kézi* •Midka*terítók, párnák és ipar* atüyészi kerámia*vázák Zichy Jenő»utca 157. sz., 11/10. JOGI SZEMINÁRIUM DEB­­RECEN A SZÍNHÁZI FI* GARD SZALONJÁBAN. Elő* készit alapvizsgákra és szigor­latokra. Vesz és elad jogi tan* könyveket és jegyzeteket. Min­­den felvilágosítást megad. PICK JEN« „Sokfélék köny­ve" szivből eredő tartalmas iro­dalmi munka. Ara kézbesítéssel K 7.70. Megrendelhető utalvá­nyon * sze«zőtől Pemárton. MŰVÉSZNŐHÖZ kellő intel­igenciával ajánlkozik fiatal el­vált asszony, kinél megfelel* otthont találna s kinek viszont jobbkeze lenne. Varrásban, ház­tartásban perfekt. Levelet V. J.-né, lí­lői-ut 64. 111/23. alá Mr

Next