Színházi Élet - 1919/3. szám

SZÍNHÁZI ÉLET kért felvilágosításaikat. Az iskole elvt­lése uten a legtöbb eseten rögtön kapnak a végzett nö­vendékek szerződés* — Veszprém. Sose hallói­nk as r­etű hölgy nevét. _ H. Almi«». 1. Um géért as ötletért semmit. T«*nék azt rendesen kidolgozni. 2 .Kossuth Lajos-titca 11—13. •— JJioatiMrö nőimitátor". 1. Esatie« iffan, ha­m«*t (•lelA humoros darai) kinyíkozfték 2. Bajegji léla: Rákócziért 51. IV. Kertész Mihály: Nép­tavijiáz­ utca 47. Deésy Alfréd: Kossuth Lajo»­títca 11—13. (Star.) 3. Csakis r«Kies formában •exirt darabról "ehet SJW"­. — Nincs tovább. 1—2. Ugy tudjuk, hogy közes rokonok. 3—4 Hasa tudjuk. 5. 38 éves. — „Egy pesti leány"' 1. Berlin, Stern frlmfabrik, Zimmerstref­­e M. 2. 38 éves 1 Izr. 4. Nőisen. — W. Jolán, is M. Boriska. 1—2 év mul­va, esetleg akár ez év érzéri tessék bármelyi­k budapesti filmgyár rím dezstségénél jelentlkezni és ha nagyjában mftft-sMelnek, álmuk valóra váttiatik. — T. Ilonm. ungvár. 1. Tessék megpróbálni, ámbár 4 u­gyan elfogilalt ember. 2 Az elfogadásnak nem, de az elkészítésnek igen. 3. A kiadóhivatal aay­aide idején majd visszaküldi. 4. Népszínház-«. 47. 5. Cegléd, Szinház — Mozirajongó, Szal­mok. Alig hisszük, mert az egyik c­salk Kopen­hágában, a mácok meg csak Berlinben szara­patt. D. N. imádó. D. N. 26 éves, római kat. Ai Budapesten született. Cime: Krisztina-körut 15. — H. Margit, Budapest. Olvassa el fönti fize­tetünket. — Aphrodite" Ai „Aphrodite'' fő-szerepeit a következők játszották: Góth Annie, Tornai Richárd, Horay Kamilla, Va­kéné és Margittay József. Címük: Star-filmgyár, Kos­suth Lajos­ utca 11—13. — „Corinna", Bogda J­a­ci. — „Aphrodite'' (Cs. Lujza}. 1. Dán Kői­kert családi neve: Földváry József 2. 26 éves. 3. Nőtlen. 4 .Budapest, Krisztina-körút 15. 5. és a családi neve. — „Hildegárd". 1. A Csitri-film külső felvételeit Pest­­környékén csinálták l­e Tavaszi szerelmét pedig a Semmeringen. 3. Két év óta tóg. — B. Erzsike. A kérdezett művé» 27 éves, nőtlen, jelenleg Berliniben működik. Ottani címe: Ring*film, Markgrafenstrasae 77, — A. Berta: Bálványos. Ennek a módját nür IBM» izfcen megírtuk e helyen. Az ön esetében az képezhet esetleg akadályt, hogy nincs állaa? Mai a fővárosban Ha vannak Ht rokonai vasti lamarckai, «kiknél állandóan lakhatna, semmi ak­a­ fáttya érvényesülésének, föltéve, ha egy­ föltéteei (in­telligencia, sziépség Mb.) megvar­rnak. — „Rózsás élet". 1. Nem lép föl többé man. 2. Egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy Szombathelyről került a fővárosba, ahol siker­­rel végezte a sziniiskolát, majd a Semper*film* gyántioa szerződött, ahol első ssikerét aratta. — T. Manci, Miskolc. Kérdéseivel forduljon Rózsi­völgyi Kálmán sziniiskolájáihoz (Népszinház­» as A MOZGÓFÉNYKÉPET EGY ANGOI EMBER, Muybridge Eduard találta fel. Sz­­­letett 1830-ban Angliában. Hazájából Am­o­ritába vándorolt. 1872-ben a kaliforniai kormányzó egy barátjával fogadott, hogy a futó ló mind a négy lábát egyszerre emeli­* fel Muybridge vállalkozott a kér­dés eldöntésére és egész sor pillanatfelvételt készített a vágtató lóról. Csakhamar kinevez­ték egyetemi tanárrá és oly készüléket talált fal amellyel villámgyorsasággal egész sorozat fel­vétri» lehat eszközölni. Ezzel megvetette a nifiayképezi» alapját. yi­ m | KÉZRŐL-KÉZRE SZÍNHÁZI ÉLET" ADÁS-VÉTEL ÉS CSERE ROVATA *KKKK*SBX»KKK*M*KJk»lK*K*»IU«IUUUUM a r txa hirdtés ára 50 HU. NAGYBETŰKKEL szedve 1 kor. Aki bármily«« m »tárgyat, áeberendezési tárgyat, színpadi ruhát és mindennemű kelléket stb. ELADNI, VENNI VAGY CSERÉI M Wirdesse e rovat­bsn. Biztos sikert ér eL Saineneek elv«»** « SZÍNHÁZI ÉLET*et MŰVÉSZI TERVEZÉSŰ kézi* •Midka*teritók, párnák és ipar* a füvészi kerámia*vázák Zichy Jenő»utca 157. sz., 11/10. JOGI SZEMINÁRIUM DEB­­RECEN A SZÍNHÁZI FI* GARÓ SZALONJÁBAN. Elő* készit alapvizsgákra és szigor­latokra. Vesz és elad jogi tan* könyveket és jegyzeteket. Min* den felvilágosítást megad. PICK JENŐ „Sokfélék köny­ve" szivből eredő tartalmas iro­dalmi munka. Ara kézbesítéssel K 7.70. Megrendelhető utalvá­nyon * szerzőtől Pomájton. MŰVÉSZNŐHÖZ ajánlkozik kellő intel­igenciával fiatal el­vált asszony, kinél megfelelő otthont találna s kinek viszont jobbkeze lenne. Varrásban, ház­tartásban perfekt. Levelet V. J.-né, lí­lői­ ut 64. 111/23. alá­ír

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék