Színházi Élet - 1919/6. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 37. old A MOZIKRÓNIKA k rontin »est« LAJTA ANDOR Leánya hs­zony Star újdonság. Dráma 3 előjátékkal, 4 felvonásban, írta Pakots József, rendezte Deésy Alfréd, bemutatja a Corsó február 10-én.) A Star fihacgyár ősszel az új darabjával s megmutatta, hogy nagy művészi teljes­­­itő képességével bátran felveheti a ver­­senyt a majdan beözönlő idegen hires­­ iknattrakciókkal A Leányasszony címe .Egyfelvonásos dráma a régi vidéki dzsentiieélet végtelen pazarlását tárja a néző elé. A tönkrement földesúr kivándo­­rol Amerikába, ahol az urnák se szégyen i munka, de itthon hagyja leányát, aki gyönyörü szép hajadonná ferdül és egy zongoraművészhez megy férjhez. Telnek, •fiúinak az évek, mint gazdag ember jön íiana Amerikából Tamássy, de eltitkolják ,kele, hogy lánya már asszony és anya. A bonyodalmak azonban végül is csattas ios befejezéssel érnek véget. Az érdekes •újét, a vadregényes tájak és a tenger­­parti részletek romantikus színpom­pája teszik széppé és becsessé ezt a darabot, m­­ely mindvégig lebilincseli a közönség figyelmét. Deésy Alfréd főrendező igazán m­indent elkö­ntett, hogy Pakots József nagyszerűen fölépített darabját jól meg«­érdemelt sikerhez juttassa. A darab cím­» szerepben H­ollay Kamilla bravúros és művészi alakításával kelt nagy feltűnést. De igen jók a többi szereplők: Turán Gusztáv, Déri Norbert, Margittay Gyüri és Gaál Annus is. Az előadások negyed­e negyed 6 és negyed 8 órakor kezdődi­­ek. A délsz­áv filmipar fejlődése. Alig konszo­ldálódnak a politikai hasági viszonyok a Balkánon, már­is mozgalom indult még Belg­grádb­an, amelyen­ek célja egy nagy délszláv fímgyár alapítá­sa. Az uj gyár exportra is akar dolgozni és igy valószínűleg a magyar gyárak é­s iák is igyekszik majd versenyt támasztani. Ismeretterjesztő élő adások a mozikban. A népművelésnek széles alapokon való terjes«»­tésére a kormány és a szakszervezeti tanács Országos ismeretterjesztő Bizottságot létesit­ett, amely a fővárosban és később a vidéken szórakoztatva oktató előadásokat fog rendezni, szaktanfolyam­okat fog fenntartani Írók, mik mászok, orvosok, mérnökök, iparosok, gyakori >«tí fériak vezetik ezeket az el­ő ad­ásokat, amelyeken kívül vasárnap irodalm­ és ze»fc,­matinékat is rendeznek. Az általános irányú ismrerett­­ r­esztő*előadások február 4-én, ked­den kezdődtek, egyelőre hat mozgóképszínhéj­ban és naponként délelőtt fé 10 és fél 12 ór között. A belépőjegyek díjtalanok és a szak­tervezetekben kaphatók. Sebestyén Géza filmgyára. Temesvári jelen­tés szerint Sebestyén Géza, a buda—temesvárii színtársulat igazgatója, filmgyárat akar Teme­várott létesíteni. Hogy Sebestyén igazgató mi­lyen programmal lép a közönség elé, most még nem lehet tudni. A hír csak annyit árul , még el, hogy az első Sebestyén-film női fő­szerepét Bogda Juci fogja játszani, aki filmes tette nevét ismertté és tett a magyar közön­ség kedvence, Bernd Aldor Budapesten. A magyar közön­­ség egyik legkedveltebb külföldi művésze Bernd Aldor egyre-másra kapja magyar bámulóitól a legkedvesebb és a legszeretetremélóbb ki­válókét. Bernd Aldort annyira megörvendem tették ezek a tevelek, hogy elhatározta, hogy a jövő télen Budapestre jöni és itt egy­ mozi szkecsben fog föllépni. A kitűnő művész je­­­líjileg Oberhof, th­üringiai helységben tartóz­kodik, ahol teljeses­ a téli sportnak szentei magát. Berlinben tilos a „Béke". A berlini hatása betiltotta a ,,Béke"-film előadásit, amely pe­­dig nálunk éppen most egy éve nagy sikert aratott. A darabot azért oltották be, mert túl­ságosan király-párti. A filmen ugyanis egy királyfi házasságot köt egy polgárleán­nyal aki apjával egyetemben egész életét a béVe propagálása érdekében áldozza föl. MOZIÜZENETEK. J. Rózsa, Arad. Rendszerint kell szinüske­ . Egyébként forduljon bármelyik filmgyár ren­­dezőségéhez. — Berki Sándor. Nálunk nfr.M­ilyen págázat — Kis huncut. 1) Kopen­yi­ban. 2) Tessék megpróbálni. 3) Nem tudjuk 41 36 éves. 5) Bőrbetegségben. — Oo»PfterSf. 1) Nem igaz. 2) Már régen ott hagyta. A zölc­­nem készítenek ott filmet. 3) Nem német, ír.­, nem magyar vállalkozás. Azért hívják u.­ mert megfelelt és jó hangzású név. 4) A Tran­sylvaniiai filmgyár. 5) Nincs lekötve egyik.ig. sem állandóan. — Phönix*Star. 1) A drama­turgnak. 2) Megállapodás szerint. 3) Akár t. Star, akár a Corvin. 4) Ezidő szerint nem tudjuk az adatokat. Majd máskor megírjuk *>) Ezt igazán csak ő tudja legjobban. —P. ; Erzsébetfalva. Ilyen szakkönyv nincs, csak valamelyik mozis évkönyvben tehetne erről egyet-mást olvasni. — Noémi. Azt, hogy tény­leg leszerződteti őket valamelyik fihngyit nem tudjuk. Másik kérdését illetőleg igen sok­­ímet keltene felsorolni, erre pedig nincs te­­rünk. — Hírnév. Ilyesmire igazán nem vállal­kozhatunk. A kész darabot pedig egyébr­e : bármelyik filmgyár dramaturgja átolvassa, elbírálja. — Losonszky Mária.. A herceg ropsit Bruno Kästner játszotta.

Next