Színházi Élet - 1919/35-36. szám

2 Jó szezon lesz-e az idén ? Ez a kérdés foglalkoztatja most, job­ban, mint máskor ez idő tájt — a szín­házak népét. Jobban, mint máskor, ez idő tájt, mert a színházak jövedelmező­sége ezelőtt egyesegyedül a színigaz­gatók gondja volt, — ezúttal azonban érdeke, még­pedig legelemibb élet­érdeke a színházak tagjainak : a nép­szerű nagy primadonnáktól kezdve a kis színészen, a zenekar s a kórus tag­jain át, a világosítóig, a főbútorosig, a legjelentéktelenebb színpadi munkásig. Jó szezon lesz-e az idén? — ez a kérdés többször fordul meg a színháziak ajkán, mint szerelmes emberén a sze­retett nő neve, mint a magyar népén Kun Béláé, mint a Drégely Gáborén ez a cím : „A szerencse fia". A jó szezon, máskor : szerep, siker, hír, fizetésemelés, dicsőség,­­ most : lakbér, főzelék, gyerekcipő, tandíj, vasárnap­ délutáni­kirándulás. Jó szezon lesz-e az idén? Igen. Ha az életünk boldogtalan lesz , a színház elviselhetővé fogja tenni, mindig fogunk találni egy vörösarany termet, amelyben viszont fogjuk látni magun­kat, azt, hogy milyenek vagyunk, mi­lyeneknek nem szabad lennünk, milye­nek legyünk,­­ egy függönnyel el­választott kis emelvényét e teremnek, melyen a tehetség, a szenvedés, a munka szentháromságából született meg a Művészet egyháza, amelyben mindig csak az diadalmaskodott, aki tudott, dolgozott és kínlódott, amelyről példát vehet mindenki, aki régi élete feltámasz­tásán, új élete megalapításán, élete élésén dolgozik — , a színház lesz az. Ha az életünk elviselhető lesz , a színház boldoggá fogja tenni. Ruttkay György, ahol a költészet mele­gít, ahol kiváló urak és urinők elfeled­tetik velünk az élet bajait és küzdel­meit, ahol viszontlátjuk az élet szép­ségeit, ahol lakásunk kietlenségét, fog­lalkozásunk sivárságát, munkánk teljes reménytelenségét beborítja néhány órára a gondtalanság puha bársonya : a szín­ház lesz az. B. Marton Erzsi a Vígszínházban Budapest egyik legérdekesebb drámai mű­vésznője, B. Marton Erzsi, kivált a Magyar Színház kötelékéből és a Vígszínházhoz szer­ződött, ahol a közeli napokban már meg is kezdi működését. Első fellépése Lakatos László finom vígjátékában, a „Férj és feleség''-ben lesz, abban a híres szerepben, mely Gomba­szögi Fridának utolsó alakítása volt. A Színházi Élet olvasóinak nem kell ez al­kalomból közelebbről bemutatni a rendkívül népszerű művésznőt. A Magyar Színházban nem egy alakítása vitte sikerre a színre­került újdonságokat és neve, művészete gyor­san a legismertebb értékek közé jutott. Most a Vígszínházban folytatja működését B. Mar­ton Erzsi, közönségének örömére és a magyar színjátszás előnyére. A művésznő legközelebbi fellépése már eredeti alakítás lesz a színház egyik következő újdonságában. SZÍNHÁZI ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék