Színházi Élet - 1919/41-42. szám

30 Premier az Ir Hétfőn este második premierje volt az új szezonban az Intim-Kabarénak. A gondosan összeválogatott műsor nemcsak szórakoztató, hanem irodalmi nézőpontból is felülemelkedik a megszokott kabaré-nívón . Leopold Gyula igazgatóval együtt Balassa Emil a kitűnő szín­padi író és Komjáti Károly a népszerű zene­szerző, mint a kabaré művészi vezetői adják hozzáértésüket a Teréz­ körúti kis színháznak. Öt egyfelvonásos került színre az új műsor­ban, valamennyi pompás és kitűnő a maga műfajában. A finom vígjátéki stílust Villányi Andor, a tehetséges fiatal író képviseli „A tábornok" című darabjával, amely főleg elmés dialógusával kápráztatta el a közönséget. Mint vígjátéki művésznő Szeless Elza olyan kvalitá­sokat árult el, amelyek ezt a fiatal és nép­ :MÉSZÁROS TERIKE Belvárosi Szinház­a , Terike" (Papp felv.) Jim-Kabaréban szerű primadonnát a legjobbak közé emelik. Mészáros Alajos a Nemzeti Színház vendég­szereplő tagjának nagyszerű kvalitásai kitűnően érvényesültek a darab finom stílusában, vala­mint igen jót produkált Cseh Iván is. Faragó Jenő és Marthon Géza írták az új műsor operettjét. A zöld szamár a címe a mindvégig kedves és ötletes darabnak, amely­hez pattogó, vidám és a legbiztosabb nép­szerűségre igényt tartó zenét komponált Marthon Géza. A közönség a darab minden számét megujráztatta és sokat" és hálásan tapsolt Szeless Elzának, a kitűnő Ihász Aladárnak, akit a Király Színház engedett át vendégszerep­lésre, Asztalos Máriának a két kedvelt komikus­nak Virághnak és Csehnek. Egy hatásos dráma emelkedik még ki a műsorból, a Mister Jim, amelynek lélekzet­visszafojtó cselekményét Asztalos Mária és két nagyszerű színész, Doktor János és Abonyi Géza vitték nagy sikerre. ) Mihály István tréfája a „De Mester" kelle­mesen kacagtatta meg a közönséget. A fő­szerepben Pázmán Ferencné és Virágh Fe­renc kapott sok tapsot. Egy kis zenés tréfa az „O puceráj" is sok kacagást váltott ki a közönségből. Külön kell megemlékezni a magánszámokról, amelyek egytől egyig a legjobbak. Előkelő művészi sikere volt Szeless Elzának, aki Balassa Emilnek „Szíved ne nyisd ki" című megkapóan finom és értékes versét énekelte el Komjáti Károly zenéjével. Bartkó Etelnek nagy sikere van egy fiatal írónak Dénes Gyulának finom dalával és nagyszerű víg és komoly dalokat énekeltek. Cseresnyés Erzsi, Virágh, Cseh és Arányi is, a dalok szövegeit Somlyó Zoltán, Kalmár Tibor, Mihály István, Szenes Andor, Dénes Gyula írták, zenéiket pedig Komjáti Károly, Marti­on Géza, Bertha István, Hetényi-Heidlberg Albert és Reményi Béla szerzették. A népszerű Kovács Andor konferencai ötlete­sek, Doktor János rendezése pedig precíz és stílusos. A premier sikeréből ítélve, az Intim-Kabaré igazgatóságának nagyon hosszú ideig nem fog kelleni új műsorról gondoskodni. M SZÍNHÁZI EEEtf­érff

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék