Színházi Élet - 1919/47. szám

HALLÓ, MI UJSÁG? AZ ANGOL NYELV TANKÖNYVE FONE­TIKUS RENDSZERBEN, írta: dr. Szögyéni Gyula. A Fonetikus Nyelviskola kiadásában most jelent meg ez az új rendszerű tankönyv, mely abból az elvből indul ki, hogy a tanuló már 3 hónap alatt elsajátíthatja a mindennapi életben szükséges szavakat és szólásmódokat. A kiváló gonddal összeállított munka ára 16-i­K­ kap­ható a Színházi Élet boltjában. , HALÁLOZÁS. Deutsch Gézáné szül. Stein Margit, a „Mozihot" felelős Szerkesztőjének, Deutsch Gézának, a Thália nyomda igazgatójának felesége e hó 3-án hosszas betegség után elhunyt. IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALOMTÖRTÉ­NET. Az Újság és a Világ volt párisi és müncheni tudósítónője egészen­ új és egyéni módszer sze­rint francia, német és magyar nyelv- és irodalmi kurzust kezd meg. Tanítás egyesek és csopor­tok számára, ugy kezdőknek, mint haladóknak. Mérsékelt árak. Megbeszélés végett Fehérvári-út 19 B. II. 2. alá kell fordulni. A „MAJOMEMBER" FILMSZKECCS­JE. A mozibajáró közönség előtt már ismeretes Tesséky Lacinak a majom­ember neve. Tesséky, aki a Star-képek­ben tűnt ki különleges művészetével, most egy filmszkeccsben lépett föl, amelynek címe A csudaszer, szerzője pedig K. Sebestyén József. A film­­szkeccs már elkészült és rövidesen be­mutatásra kerül. A „VÁGÓHÍD" SZATIRIKUS­ ESTJE VASÁR­­NAP, NOVEMBER 16-ÁN A VIGADÓBAN. Szenzációsan érdekes, humoros és szórakoztató est lesz. Az est gyeplőjét Lovászy Károly a Vá­góhíd szerkesztője tartja kezében, ő konferálja az egyes számokat, szatíráiból felolvas, paró­diákat rögtönöz, szabad előadást tart Pest humo­ros aktualitásairól, rajzol és mókázik. Gyilkos előadása után 150 (erkölcsi) halott fekszik a szín­padon a politikai és művészeti élet szereplői kö­ül. — Közreműködik a Víg-, Magyar-, Nemzeti Színház és az Apolló-Kabaréból 11 szereplő. Jegyek Bárdnál, Színház és Divat, A Nap, s a Vágóhíd (Rökk Szilárd­ utca 16. sz.) boltjaiban válthatók. SZÍNHÁZI ÉLET 38 •­r. Flesch-féle SKABOFORM­KENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ. Leghamarább megszünteti : Viszketegséget, sömört, ótvart rühességet. Nem piszkít szagtalan, nappal is használható.­­4, 6 ás 15 koronás dobozokban. Kap­ható minden gyógytárban. Főraktár : TopmsI I gyógytára, sorOK Ja Budapesten, Király­ utca 12. időszek Gorkij Maxim: Egy élet regénye 36.— K Kipling: Hanuman isten bélyege 4 — K Loui: Krizantém s­zon­ 10.— K Louys: Bíbor férfiú 15.— K Louys: Aphrodite 18.— K Maeterlinck­: A halál 15.— K Maupassant: Holdvilág 16.— K Peladan: Egy az eggyel­ 18.— K Romain Rolland: Egy párisi ház 18— K Shaw: Béke vagy háború­­10.— K Szini Gyula: A smaragd 5.60 K Földes Imre : Terike­­ — 8.— K Flers, Cai­llavet és Rey : A legszebb kaland 6.— K • Kapható a Színházi Élet boltjában, VII., Erzsébet­körút 29. ELBESZÉLÉSEK : Garamszeghy Sándor : Szibéria 8.— K Ráskai Ferenc : Mai témák 12.— K Hegedűs : Pézsmaszagú ember 7.50 K Peterdy: Regéci boszorkány 10.— K Orbók Attilla : A söröző halott 6.— K Krúdy Gyula: Tótágas 12.— K Pierre Louys: A bibor-férfiu 15.— K Maupassant: Holdvilág (illusztrálva) ... 16.— K Molnár Jenő : A 133 napos rémuralom 15.— K Tarján Vilmos : A terror (A szereplők arcképével) 5.'— K kozmetika Intézete*Mndm*"m« »Wjt,»H«Mt»H« szépséghibák ken.-rése, szeplőel­távolítás, ráncok kisimítása, arcgözőlés és arcmasszázs ru­tingos bérletben. Budapest, VII., Almássy-utca 3. szám sznik­tánani!?af gyöntryöket,platinát, használt éksie­anitiusi»US^dí,­reket mindenkinél drágábban vesz Székely Kaill ékszerflílete. Budapest,, Király-u 51. Teréz-tem­­plora»a) szemben. Címre tessék figyelni Telefon József 10&-GS 1 a szépítő azerak királya. Intelligens toilett-asztalán nem hiányozhatik.­­­ Négyféle minőségben éjjeli (zsíros),nap­pali, kámforos és rózsaszínű minőség­ben kapható az egész országban mindenütt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék