Színházi Élet - 1919/48. szám

40 nak még nem volt meg a 100-ik előadása ná­lunk. — P. Zs. 35 éves, nőtlen. — Pillangó kisasszony. 32 éves, nőtlen. — P. Gyula Csorna. Nálunk nem adták egyik operáját sem. — L. L. 18. 1. A kérdezett színésznő : Niel Erna. 2. Nem kell semmiféle próba. — Egy kis sziszke. K. E. Király­ u. 82. 2. P. E. Rákóczi-ut 51. — T. F. Király­ u. 102. alatt lakik. — Laci. 1. Elvált. 2. 25. 3. Egy gyermeke van. 4. Bizonytalan. — Mancy, E.­falva. 1. Legalább 18 évet be kell tölteni és megfelelő intelligenciával kell rendel­kezni. 2. Mindeniket egyformán ajánlhatjuk. — Terike. 1. Dán Norbert lakik Krisztina-körut 15. 2. A Színházi Élet boltjában (VII., Erzsébet-körut 29.) megkaphatja. 3. A filmszinésznők napidijat kapnak. 4. D. A. Star-filmgyárnál van. — Pesti bakfis. R. 30 éves, nős. 2. Gy. 36 éves, nős. 3. Valószínűleg játszani fogják. — M. F. I.Nem nősült meg. 2. V. M.-ről tessék a Városi Színház­nál érdeklődni. 3. Sz. J. Dohány-u. 62. 4. E. G. VIII., Kisfaludy-u. 28/a. 5. P. J. Rákospalota, Zápolya-u. 47. — Casanova, D. A. Akácfa-u. 23. B. B. Rákóczi-ut 51. — R. W. P. J. IV., Havas-u. 2. V. M. József körút 19. M. G. Kecs­keméti-u. 13. N. J. Sütő-u. 2. — Kiss István. Ha rendkívül jó külsővel rendelkezik és megfelelő ruhatárral, úgy jelentkezzék valamelyik filmgyár­nál, Corvin (Rákóczi-út 9.), Star (Kossuth Lajos-u. 13.), talán boldogulhat. Első időben természete­sen statisztálni kell. Színházi képrejtvény Megfejtési határidő 1919. november 22. A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 50. számában közöljük. A megfejtők között a következő díjakat sor­soljuk ki: I. díj : .Mátyás" történelmi dráma, irta Fényes Samu. II. díj : Z. Molnár László arcképe. III. díj : .Dalok" című kotta, irta Bródy László-Elek Andor. A Szinházi Élet 46. számában közölt képrejt­vény helyes megfejtése: Csókbakter. Az I. dijat Fényes Samu :Mátyás" című tör­ténelmi drámáját Hevesi Endre Teréz-körút 30., a II. dijat Harsányi Rezső arcképét V. Julia József-körut 8., a III. dijat Márkus Alfréd „Juci­kám" című kottáját Imrédy József Nagykorona­utca 20. nyerte el. Helyesen fejtették meg még : Ösztreicher Artúr Damjanich-u. 46., Bleich József Elemér-u. 13., özv. Ladányi Jánosné Akácfa-u. 47., Gilion János Visi Imre-u. 14., Holly Antal József-u. 74., Nagy Erzsébet Rákospalota, Singer Ferike - u 42., Scheiber Sándor Károly-körút 11., Csillag Nő­vérek Tavaszmező-u. 19., Gilion Mariska Fe­renc-körút 26., Kohn Manci, Harsányi Vally Katona József-u. 28., Tauszig Klári Szekszárd, Szegő Géza Lajos-u. 33., Fischer Jolán Klauzál­tér 9., Kertész Margit Hidegkuti-ut 4., Follinus M. Szondy-u. 95., Müller Mary Kisdiófa-u. 6., Platz Rezső Izabella-u. 29., Sugár Imre Király-u. 44., Adler Egon József-körút­ 26., Czigler Lilly és Irén Rákóczi-ut 86., Dr. Nánássy Ödön Stáhly-u. 5., Löblovits Klári Thököly-út 40, Schlesinger József Nefelejts-u. 13., Bányay Ernő Dembinszky-u. 29., Fekete Rózsi Rottenbiller-u. 34., Diamant Ármin Rózsa-u. 21., Havlicsek Fe­renc Andrássy-ut 19., Hallóssy József Erzsébet­körút 18., Mahrer Jenő Dobozi-u. 21., Molnár Pál Baross-tér 16, Czenner Kálmánné Szondy u. 82., Weingarten Zoltán Óbuda Szentendrei-ut 22., Pajor Böske Bercsényi-ut 2., Hirsch S. Sándor Lázár-u. 16., Jatzkó László Gyorskocsi-u. 42., Györög Micske Rákos u. 3., Vitek Pál Ném­et­völgyi-út 69., Virágh Gyula Mészáros-u. 19. 183383. Ezt olvassa ! Euranoit, gramofonok és hanglemez-újdonságok h­angszerotthon fekete Mihály mesternél József-körút 9 UsiCTáll­mt lutun­en az épaegbibAt, az emfile,«, paUan&e, vég­na JiííiaR.il, lag Mois,Mergel elt&vollt GÁOO kozmetikai intézete. Murrun- körút 16. Itt Book eltávolítása 14 nap alatt kúrál bí­­ogtatással. rózsabíri tökröm, szappan, papier. az ösz­i-268 eseépatag*palá«hoz szüksége» szépitöfszerek szétküldése. A pulllánünkat gyöngyöket,platinit,használt ék az e­uritk­ai latinai. i-nket mindenkinél drágibban vess­zékill Emil és az*rfilete, I­adapest, Klriny» St. Terez-tem­plom­mal üzemben. Címre tessék fiftjelni Telefon József 105-58 A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR Igazgató : MOLNÁR IMRE ••i^imatcn Thalia ,m­intezei kó- Ga könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. «-1? pr SZÍNHÁZ! ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék