Színházi Élet - 1919/51. szám

SZÍNHÁZI ÉLET , INTIM PISTA, hogy mi igaz Hegedűs Gyula képviselőjelöltségéből ? — Igaznak igaz : a népszerű művész képviselőjelöltként lép fel és bizonyára meg is választják. A hírnek csak az a része nem igaz, hogy a Lipótvárosban lép fel. Heg­edűs Gyula valamelyik vidéki kerületnek lesz a jelöltje, ahol épen olyan kedvelt és ünnepelt lesz új szerepében, mint a régiekben volt. A művészvilágnak különben lesz még egy képviselőjelöltje, Bárczy István, az új igazságügyminiszter, akit régi kötelékek fűznek a magyar mű­vészeti élethez. Bárczy Budapest XIII. választókerületében lép fel és bizonyára a színházi emberek lesznek leghívebb kortesei. — Korteskedünk bizony szívesen mi is mellette ! Mi van Medgyasszay Vilma bécsi szerződtetésével ? — Az is igaz. A drága Mimi leszerző­dött Bécsbe, ahol a Ronacherben fog fel­lépni január elsejétől kezdve. Olyan hono­ráriumot kap, amilyenben még kevés magyar­ művész részesült külföldön. Havi huszonötezer koronát a kékben. Még­pedig nem lestemplizett osztrák kékben, hanem magyar kékben, ami többet ér. A mű­vésznő impreszáriója, Sallay Viktor ezt külön kikötötte a szerződésben. — Végre valami, ahol a mi pénzünket előnyben részesítik ! És mi van Berky Lilivel ? Mik­or látjuk újra ? — Rövid néhány hét múlva. Berky Lili az Apollo-Kabaréhoz szerződött és férjé­vel, Gózon Gyulával együtt januártól kezdve fel fog ott ismét lépni. — Boldogok vagyunk, hogy ismét él­vezhetjük ezt a kedves művészpárt. Nem tudja, kik voltak azok a kisgyerekek, akik a múlt csütörtökön olyan keserve­sen sírtak a Vígszínház előtt ? — Azok a kisgyerekek voltak, akik már nem kaptak jegyet „A csillagszemű királyleány" előadására. Komor Gyula új gyermekdarabja ismét óriási sikert ara­tott. Bizonyítja ezt az a sok kis­gyerek, aki benn, a színházban sírt ugyancsak csütörtök délután. — Miért olyan szomorú a darab ? — Dehogy, hanem, mert ők sem kaptak helyet „odakinn". Mert az ilyen gyerek­előadáson a közönség állandóan helyet cserél „kinn" és „benn". De benn, a néző­téren csupa mosolygás, kacagás, minden az ilyen délutánokon. Komor Gyula nagy­szerűen ismeri a gyermekek kedélyvilá­gát. Ezen a téren kevés író versenyezhet vele és nem csoda, hogy gyermekdarab­jait mindenütt a világon játsszák. — Mikor lesz a „János vitéz” nagy előadása ? — December 10-ike felé. Nagyszabásúnak ígérkezik ez a premierszámba menő repríz ! Valóságos theatre parée lesz az előadás, ott lesznek a kormány összes tagjai, iro­dalmi, színházi és zenei előkelőségek, Tesséky Laci moziszínész. Az Uher-filmgyár tagja Az ismert „majomember"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék