Színházi Élet - 1920/30. szám

15 SZÍNHÁZI ÉLET Bilincsbe vert folyam Az „Orion" filmgyár első bemutatója Filmbemutatón voltunk a múltkor. Egy új filmgyár, az „Orion" rendezte a bemutatót, amelyen a „Bilincsbe vert folyam" című négy­felvonásos dráma került színre. Nagyszerű volt a dráma, a meséje egyenesen meglepő, a ren­dezése szenzációs, a felvételei kitűnőek. Csak gratulálni lehet az Orionnak hozzá. A premier sikeréből könnyen lehet arra következtetni, hogyha ezen az úton halad továbbra is ez az új filmgyár, rövidesen a legjobb magyar márka lesz. Ami nem is olyan csodálatos dolog, ha azt vesszük, hogy az Orionnak olyan kiváló igazgatója van mint a Németországot megjárt kitűnő Tóth Béla, alaptőkéje pedig kétmillió korona. Az Orion magyar levegőjű, kizárólag mű­vészi filmek készítését tűzte ki céljául. Ezt a célt már a „Bilincsbe vert folyam" bemutatá­sával is elérte. A Tiszáról, a legmagyarabb folyóról szól a film, a Tiszáról, erről a rakon­cátlan vízről, amely áradásaival száz meg száz falut tesz tönkre évenkint. De amint rengeteg, szorgalmas földmives lesz hajlék­talanná a kiöntés által, a halásznak millió halat, pénzt, vagyont jelent az árvíz. Egy ilyen halász áll a dráma középpontjá­ban. A maradi halász, akinek a fia kultúr­mérnök lesz és elhatározza, hogy megzabo­lázza a szeszélyes folyót, mert ezzel a Tisza­menti falvak életét teszi nyugodtá, boldoggá. Persze, a­mi a szárazföldi embernek áhíto­zott vágya, az neki egy a halállal ! Ha me­derbe szorítják a folyót, hajók lesznek, kikötők és kereskedelem — és vége a jövedelmező halászatnak. Ám a fiú nem enged népboldo­gító tervéből és az öreg halász ott esik áldo­zatul a robbantásnak. A nagy mű pedig el­készül, de a Tisza megbosszulja­ magát. Böjti András mérnök a víz közepén leli halálát egy égő nádasban, még pedig éppen akkor, mikor elvesztett szerelmére, Ilonkára újra rátalál. Ez a „Bilincsbe vert folyam" meséje, szív­szorongatóan izgalmas, emellett végtelenül bájos és érzelmes. Egy ideális film a „Bi­lincsbe vert folyam", megfogja a szíveket. Emellett a tendenciája nemesen erkölcsös és komoly, alig láttunk még ehhez hasonló lélek­tanilag is kifogástalan, értékes mozidarabot. Csak szépet és jót írhatunk a főszereplő mű­vészekről is. Lacy von Blondel, aki a női fő­szerepet alakítja, nem hiába járta végig Né­metország legkiválóbb gyárait, a Bioscopot és a Neutrált, csodálatosan szép színésznő és gyönyörűen játszik. Ilonkája kiváló teljesít­mény. A többi szerepekben Fehér Gyula, Thury Elemér, Horváth Zoltán kitűnőek. A darabot, amelyet különben Szilágyi Erzsébet írt, a gyár nagytudású rendezője, Gerőffy J. Béla rendezte ezer és ezer pompás ötlettel. Külön dicséretet érdemelnek a gyönyörű fel­vételek, melyek a Balaton mellett és Leány­falun, a Szentendrei szigeten készültek s ezen­kívül Budapest legszebb részeit röpítik vi­lággá. Mert, hogy az Orionnak ez a filmje külföldön is népszerű lesz, az bizonyos. HORVÁTH ZOLTÁN, LACY VON BLONDEL ÉS FEHÉR GYULA A „Bilincsbe vert folyam" című Orion-film egyik jelenetében

Next