Színházi Élet - 1920/41. szám

20 NYÍLT VALTOZA-KOK Partnere, Antal Erzsi most mutatkozott be a Fővárosi Orfeum közönségének, még­pedig igen jelentékeny és komoly sikerrel. Meglát­szik a játékán, hogy már igen sok fővárosi primadonna siker van mögötte. Nagyon szép a hangja, sikkesen, graciózusan táncol, szí­nészi készsége is minden elismerésre méltó. Pázmánné egy komika szerepben elsőrangú. Az operett másik vendége : Sik Rezső, a Vá­rosi Színház művésze. Egy operett-jellem sze­repben csinált igen diszkrét művészi eszkö­zökkel kabinetalakítást. Igen nagy sikere volt. Kovák Mihály, valamint a kedves Perényi. Sári két fiatal operett alakot játszottak na­gyon eredetien és sikerrel. És nagyszerű volt Hunyadi Emil is. A műsor másik nagy sikerű darabja a Fővárosi Orfeum pályázatán első díjjal nyert egy­felvonásos bohózat, amelynek szerzője Kövessy Albert. A címe : „öreg asszony nem vén asszony." Ebben a nagyszerű Ferenczy Károly játssza a főszerepet végtelenül mulat­ságosan. Maga a darab is csak úgy ontja a humort, szinte egyik nagyszerű ötlet a mási­kat kergeti, pillanatra nem szűnik a kacagás a nézőtéren. Ferenczy mókái még jobban fűsterezik ezt a valóban Mark Twain-i hu­morral felépített bohózatot, amelyben kivüle Antal Erzsinek jutott a legjelentékenyebb szerep. Ebben­ a szerepben, mint próza szí­nésznő mutatkozik be, nem kevésbbé elő­nyösen. Nagyon jól játszik ebben a darab­ban­­is Novák Mihály. A magyar színpadi részen kívül valóságos szenzációja a m­űsornak a tánccsoda Torralba Pilar, a barcellonai udvari operaház prima­balerinnája. Nem a sablonos és általánosan ismert varieté spanyol táncokat mutatja be, hanem a spanyol és portugál néptáncok kü­lönféle változásait, amelyeknek mindegyikét más-más jelmezben és más-más díszletek között táncol. Szinte extázisba ejti a publi­kumot a forró spanyol vérnek ritmikus szár­nyalása. Az artista rész is nagyszerű. Régen nem látott külföldi­­nevek szerepelnek a műsoron és mindegyik valami új varieté szenzációt reprezentál.­­ A Fővárosi Orfeumnak ez a műsorra nemcsak m­iéltó az előzőkhöz, de értékben és így minden bizonnyal sikerben is túlszár­nyalja­­azokat. JL Dalcrose A dalcrose nevelés külföldön épen úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, mint akár a zene. Remélhető, hogy nálunk is nemsokára fel fogják ismerni a ritmikai és mozgásművészetnek nagy jelelentőségét, amely a test kultúrájának szempontjából is nagyon jelentőségteljes. Tavaly mutatkozott be Budapesten az a lelkes gárda, amely R. Szentpál Olga köré csoportosult és az „Obe­ron és Titánia" előadásával a Nemzeti Szín­házban és az Operaházban igen nagy sikert aratott. Az idén is megnyitja R. Szentpál Olga dalcrose tanfolyamát, amelyre a beha­tások már megkezdődtek Gyár­ utca 1. szám alatt, naponta délután 4—6 óra között. 0 0 LENGYEL MENYHÉRT § 'V f \ / / & g|MM| WEEmE. 1 ' ' S' 1 '* '' t m­­­a W&jfil WWm^ m : m^mn ' V SZÍNHÁZI ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék