Színházi Élet - 1920/41. szám

SZÍNHÁZI ÉLET pedig mondja kedves Intim Pista, hová utazott a két Faludi direktor ? Láttuk őket útiruhában, fölpakolva a pályaudvar felé robogni egy frakkeren. — Ez aztán nagy titok! De ma­guknak elárulom. A két Faludi di­rektor, Sándor és Jenő Bécsbe utaz­tak a primadonnáért. — Kit akarnak hazahozni ? — Ki mást, mint Fedák Sárit. Zsa­zsának óriási sikere van Bécsben, az osztrák direktorok arról álmodoz­nak, hogy sohasem engedik haza. Fakidiék azonban olyan szerződést visznek Zsazsának, hogy minden re­mény meg van rá, hogy a Városi Színház legközelebbi újdonságának* primadonna - szerepében viszontlát­hatjuk a magyar színpadon Fedák Sárit. — Előre is boldogok vagyunk, hogy hazajön Zsazsa. Hát még ki jön haza ? CSENGERY ILONKA dr. Csengeri János egyetemi tanár leánya, a „Vasgyáros" Claire-jét kiváló sikerrel játszotta a Budai Színkörben . Valaki már meg is érkezett: Harsányi Zsolt. Olaszországból jött meg és mint a Színházi Életből lát­hatják, elfoglalta nálunk régi íróasz­talát. Nagyszerű színben van a ki­tűnő Zsolt, s nem kevesebb, mint ezer új darab témát hozott haza ma­gával nyaralásából. Télire a pesti színpadok, kabarék új szint kapnak : Zsolt telk van munkakedvvel ! — Mit tud új darabokról ? —­November végén lesz Drégely Gábor új darabjának premierje a Ma­gyar Színházban. Címe: „Kártya-vár", s Beöthy direktor azt mondja róla, hogy ez a legjobb. Drégely-darab: — Mi híre van külföldről ? — Palásthy Iréntől kaptam egy anzixkártyát Ostendéből. Ott van az urával, a Royal Palace-hotelben lak­nak. Az anzixkártyát így írta alá: Iréné Bartsch, és sok üdvözletet küld mindenkinek. Amerikából is kaptam levelet, még pedig Feleky Károlytól. A kitűnő amerikai direktor igen ör­vendetes dolgot ír, azt, hogy október 6-ikán hajóra szállt Newyorkban és e hónap végére Párison keresztül megérkezik Pestre. — No, most még valami családi hírt? — Abonyi Tivadar, az Andrássy­úti színház tagja nősül. Regős Máriát, kit a budai színkörből ismernek, ve­szi el, tizennyolcadikán lesz az eskü­vőjük. S még egy örvendetes családi hír: Gallai Nándor apa lett! Egy ennivaló­s kislány apja. Pár hetes még a Galai kisasszony, de az apja máris táncolni tanítja. Ezek után pedig . . . — Tudjuk, rohan. De hová ? — Nevelni fognak! Nem színházba. Hangversenyre. Mende Erzsi hang­versenyére. Mende Erzsi egy nagyon szép pesti úrileány, talán ismerik is a korzóról. Huszonhatodikán lesz a koncertja a Zeneakadémiában. Ha olyan szépen énekel, mint amilyen szép Mende Erzsi, biztosan nagy sikere lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék