Színházi Élet, 1920. október 24–30. (9. évfolyam, 43. szám)

1920-10-24 / 43. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 33 Mind­enÜtt kaph«»l Kezdődnek a vizsgaelőad­ások­ Még alig kezdődött meg a szin'sz-isko­lákban a tanítás, a másodéves növendékek már a vizsga­darabjaikra készülnek. Nagyon komoly do­lg egy ilyen vizsgaelőadás nem­csak a növendékeknek, hanem­ a ta­n­oknak is. Az iskola presztiz­e kívánja meg, hogy a vizsgaelőadás minél ki ogástalanabb le­gyen. Az Országos Színművés­eti Akadéma első vizsgaelőadása a Rákos­-jubile­m alkalm­­á­val lesz, amikor színre kerül az «Aesoru» első és második és a «Szerelem iskolája» harmadik, negyedik felvonása. Az Aesopus­ban Hegedűs­­ Tibor, Somody Pál, Rákosi Pál, Dávid Mihály, Anday Ernő, Kaczur Mária, Vághy Anna, Hanke Kamillia, Ivá­nyi Márta, Dvorzsák Baby, Kugel K­ára és Színi Margit játszák a főbb szerepeket. A «Szerelem iskolájá»-ban a veze­t sze­repeket Somody Pál, Dávid Mihály Ke­mény László, Anday Ernő, Béla Miklós, Kaczur Mária, Iványi Márta, Márk Sári és Vághy Anna játszák. Az évvégi vizsgaelőadásokra a következő darabokkal készülnek: Gárdonyitól a «Bor», főszerepben Fazekas Bertalan, Kis­a­ndytól «Him­y dalai» Somody Pállal a vezető­szerepben, Jókaitól «Dózsa György» Dávid Mihállyal és Ibsentől «Ha mi holtak se tá­madunk­­ Hegedűs Tiborral. Idén a legkészebben a Rákosi iskola várja a vizsgaelőadásokat. Ott már teljes színpadi próbákat tartanak. Először Rákosi Jenő «Éjjel az erdőn» című­ darabját hoz­zák ki, a következő szerepls­tásban: Pajor — Molnár, Máli — Venezianer, Bo­riska — Csemezi, Agnes — Vaszary P­ ri­ka, Balogh — Ludvig, Kunosi — Laz­cs, Gáb­ris — Gárdonyi, Zátonyi — Makra, Marci — Taplocay, Rektor — Kecskés, Gyurka — Laurisin, Libapásztorlány — Keller és öregasszony — Csolnoky. Ezután az «Elvált asszony» fog színre­kerülni: Gonda lesz — Venezianer, Karel — Mak­ra, Jána — Nagy Irén, Skrop — Rott, Elnök — Farkas. Az ezt követő operetta a «Varázsker­ngő» lesz, aminek főszerepeit a következők ját­szák: Franci — Venezianer, Helén — Friderika — Orbán, Niki­ — Farkas, Csemezi, Guszti — Papp, Lotár — Latabár és Joach­m — Ludvig. Még egy darab van műsorra tűzve, a «Terike», de ennek még nincs meg a sze­reposztása. A vizsgaelőadásokra a legnagyobb re­pertoirral a Színész Egyesület iskolja ké­szül. Három opere­ttből, egy népszínműből és négy drámából készü­lek a növend­kek. Egymásután kerül majd műsorokra a «Baba», az Eskütéri Sznház m­ióid rabja, a «Tiszturak a zárdában» és a «Countr­­­ei harangok». Nagyban próbálják már Szigli­geti Ede népszínművét: «A csikói­t», amit a következők fognak játszani: Gavora Jolán, Gerle György, Knebl An­tal, Kecskés Józse , Bersányi Je­nő, F­azekas Jenő, Eperi István, Scsigulinszky K­ároly, Forgács Anna, Sebő Miklós, Lengyel Irén, Cettel Imre, Váradi Pál és Rónai Ede. A drámai szakosok próbái ná­­g­ynak Sardou «Jóbarátok» címü vígjátékából, Csiky Gergely «Nagymamájából» és «Ci­ra nyo­moruság»-ából. Jókai Mór «Szigetvári vér­tanuk» című drámájában m­ár vizsgára ké­szen állanak: Miklós Marcell és Hacker Imre Zrínyi szerepében, Rónai Ede Juranics, Bersányi Jenő Csáky, Detter Imre és Gerle Gyö­gy Selim, Knebl Antal Serétik, Forgács Anna és Panyi Mária Mária, Gavora Jolán és Balassa Erzsébet Anna szerepeiben. DIANA PUDER

Next