Színházi Élet - 1920/43. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 35 Szerintem egy új szabályszerű ka­baré követelmé­nyeinek megfelel, a következő tagokból kell, hogy álljon : 1. Após. (Ügyelő.) 2. Anyós. (Kon­feransz.) 3. Apa. (Komikus kuplé.) család, amely a 4. Anya. (Kis dráma. Kosztümös dal.) 5. Egy leány. (Sanzon.) 6. Egy fiú. (Színpadi tréfa.) 7. A Samu bácsi. (Kiséret.) Előre kijelentem, hogy a tanfolyam telje­sen díjmentes, tehát tanfolyamom végén egyetlen hallgatóm sem léphet föl ellenem anyagi igényekkel. A jövő órán a konferansz-tan tárgyalását kezdjük meg. Nagy Endre Blah­a Lujza aj Újpesti Szin­ás­os Az Újpesti Színház igazgatósága levelet intézett Blaha Lujzához, amelyben megkér­ték hogy a színházat ..Blaha Lujza színházá­nak keresztelhessék. Blaha Lujza válasz­képen a következő levelet intézte Schreiner Jenőhöz, az Újpesti Színház adminisztratív igazgatójához : Maghatva köszöntöm az Újpesti Színházat. Nem azért, mert rólam akarják elnevezni, hanem azért, mert értem, hogy egy félszázados működésem még ma is nyertokat és emlékeket hagy magi után. Ö­ömmel egyezem be , ho­gy a színház nevemet viselje és kívánom, hogy sok-sok meleg siker koronázza működésüket. dr. Splényiné Blaha Lujza Természetes, hogy az újpestiek örömmel vették tudomásul Blaha Lujza levelét és a színház homlokzatán máris a nemzet csalo­gányának neve díszeleg. A gyönyörűen átalakított újpesti színházat október huszonegyedikén nyitják meg. Meg­nyitó előadásul Csiky Gergely „Nagymamá"-ja kerül színre, amelyen Komlóssy Emma ven­dégszerepel. A társulat tagjai nagy részben jónevű színészek, akik között ott találjuk T. Halmi Margitot is. Bartkó Etel a primadonna. En­nek a kitűnő művésznőnek már sokat tap­solt a fővárosi publikum a Buday Színkörben is. A női tagok teljes névsora : Arányi Manci énekes naiva, Baán Annie vígjátéki szubrett, Buzánszky Biri társalgási színésznő, Cse­resznyés Erzsi énekesnő, Dévényi Ilona drámai színésznő, Holti Hella szubrett, Márk Margit naiva, Nagy Margit társalgási szí­nésznő, Soltész Annie hősnő, Szár­tó Manci énekes naiva, Szilágyi Berta anyaszínésznő, Török Lídia szende, Vaszari Piroska komika, Férfiak : Balassa Ernő komikus, Kérczi Géza szerelmes színész, borsodi Mmály tenorista, Feles János hős Fodor Andor komikus Hojkó Ferenc drámai színész, Kompóthi Gyula énekes bonviván, Körmendi Leo apa­szinész, dr. Krumpaszky László tenorista, Lóránd Dénes jellemszínész, Majthényi László jellemszínész, Pethes Sándor drámai színész, Sándor Antal jellemszínész, Székely Gyula baritonista, Szirmai Vilmos komikus, Ujj Ferenc epizód színész Varga Sándor társalgási színész, Hajdú Zigmond jellem­színész. Ezeken kívül még kisebb szerepekre a következőket szerződtette az igazgatóság: Buschek Ilona, ifz. Csepreghi Ilona, Endrödi Boriska, Havas Böske, Juhász Tasi, Nagy Irma, Hofft­er Gizella, Papp Vilma, Vadnai Illy, Va­dai Irén, Zác­h Klára, Feledi Gyula, Kerényi Sándor, Kertész Mes­segmeri Ká­roly, Reményi Béla, Köröss Bé­la, Szepessi Lajos, Szentpéteri József, Víg­h Ferenc. A színház vezetősége : földessy Vilmos művezető igazgató, Doktor János főrendező, Majthényi László, Székely Gyula, Fodor Arthur rendezők, Donáth Lajos karnagy, Vági Andor titkár, Básthy István szcenikai felügyelő. Mér most készü­l a társulat egész csomó nagyszerű régi darab felújítására. A „Nagy­mama" után következik a „Hajdúk hadnagya", aztán a „Falu rossza", a „Szultán". Három a kislány, „Médi" és „Csitri" következnek sorra. A vezetőségnek az a szándéka, hogy a régi darabok, főleg az értékes népszínművek kultiválása mellett eredeti premiereket is fognak adni. Már tárgyal is az igazgatóság több fiatal magyar szerzővel, akiknek itt, a főváros közelében kitűnő megnyilatkozási lehetőség kínálkozik a Blaha Lujza színház színpadján. e in) —* H Sfs rrjr —*Vai,e mcs2Jn THOCCSOÍK .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék