Színházi Élet - 1920/51. szám

• SZÍNHÁZI ÉLET • Az Unió éppen jókor vette meg a Revü­színházat, igen nagy operettsiker tesz éppen most tanúságot arról, hogy milyen jó a szín­ház. A Szilveszter igen nagy sikert aratott és pedig megérdemelt, méltó sikert. A jegye­ket hosszú időre előre el­kapkodják, a darab sláge­reit már itt is, ott is hallja dúdolni az ember és olyan társaságokban, ahol szín­házi dolgokról beszélgetni Az operett-szöveg­, amelyet ketten írtak, a legjobb magyar operettkönyvek közé tarto­zik . Marthon Géza, a zeneszerző, azon ritka szerencsés komponisták közül való, aki kitűnő librettót­ kaphat. De ő meg is érdemli. Vér­­ rendes téma, most igen sokszor esik "szó a Szil­­veszterről. Aki még nem látta, az erősen érdeklődik, aki mér látta, az nem győzi dicsérni. Kitűnő, érdekes, épkéz­láb nagyon jól megírt ope­rett a Szilveszter. Szöveg­könyvének mindkét szer­­zője avatott tollú íra Urai Dezső, a Pesti Hírlap mun­­katársa, régi kiváló mun­­kása a magyar hírlapíros­nak és a színpadon sem ismeretlen ember. A leg­­­ utóbbi években a „Karika­gyűrű" és a „Királytigris" című darabjaival volt tisz­tes elismerésben része. Balassa Emil a legszor­galmasabb és legsokolda­lúbb színpadi írók közé tartozik. Se szeri, se száma kabarédarabjainak, san­zonjainak, operettfordítá­sainak. Ötletes, hivatott, jótollú író, pompás verselő és a fiatal kora ellenére is f elismert nevű szerző. BALOGH BÖSKE és GALLAI NÁNDOR Revü Színház : „Szilveszter (Av.g ]».' fotográfia­ ­­­ 1 .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék