Színházi Élet - 1921/1. szám

Thm Igalits Sandy a „Júdás fiai" című Corvin-filmen Júdás fiai Az üzlet üzlet Két nagy koncepciójú filmet mutat be január el­sején a Mozgókép Otthon. Az egyik Corvin film címe Júdás fiai, hat felvonásos, fantasztikus filmjáték. Ro­mantikus, szerelmi játék, teli csodaszép plenairek­kel, cselekményében, fel­építésében újszerű, érde­kes. A két fő női szerepet Igalits Sandy és Mareay Margit, a két tökéletes szépségű filmdiva játssza,­ de hálás szerepekhez ju­tottak a darabban Törzs, Z. Molnár, Fenyvesi, Zá­tony, Réthey, Bartos. A filmet ifj. Uher Ödön ren­dezte és Attmayer István fotografálta. Az üzletüzlet című ame­rikai filmet — a főszerep­ben Bert Lytter — is mű­sorára tűzi ugyanakkor a Mozgókép Otthon. A leg­jobb amerikai képek közt is meglepetés lesz ez a kép bravúros trükkjeivel, érdekes süjetjével és bril­liáns megjátszásával. SZÍNHÁZI ÉLET Az. első angol film Budapesten A filmgyártás az utóbbi évtized alatt olyan óriási fellendülésre tett szert, hogy na már úgyszólván a világ minden részében gyártanak filmeket. Kivétel ez alól mindez­ideig csupán Anglia volt, ahol mindössze egy éve készítenek filmeket, nem azért, mintha az angol nép nem lelkesedne épp an­nyira a filmekért, mint a francia, német, vagy ma­gyar, hanem, mert mindezideig lehetetlen volt. I Az a bizonyos köd, amely­ rajta fekszik Anglián, megakadályozta mindezideig a föl­vételeket. Az angoloknak — fájó szívvel bér — de le kellett mondaniok arról, hogy tá­jaikat, szokásaikat, kulturális fejlődésük­nek sok minden mozzanatát szerte világgá repítse, a mindennél hathatósabb­ és fürgébb hírnök: a film. A kinematográfia gyors fej­lődése most már lehetővé tette az angolok­nak is a filmgyártást. A felvevő gép ma már le tudja küzdeni a londoni sűrű ködöt is. Már vannak angol filmek, sőt Budapestre is megérkezett az első angol film. A Royal Apollo, mely mindig kivételes attrakciókban részesíti publikumát, szerezte meg a «Lady Mary» című angol filmet, melyet január 3-án be is mutat publikumának. Rendkívül érdekelni fogja a közönsé­gat ez a film­, már csak különlegességénél fogva és mert elejé­től végig sport miliőben játszódik le. A da­rab cselekménye izgalmas, érdekfeszítő. Egy magas állású sportférfiú küzdelmeit mutatja be, aki egy kalandor házaspár ellen, akik tönkre akarják őt tenni, v­eszi fel a küzdel­met és végül is óriási erőfeszítések után legyőzi ellenfeleit. A darabban a­ néző egy box-metsch lefolyását is végig nézi. A metsch­ minden részletében oly izgalmas, hogy ahhoz hasonlót aligha látott még a főváros publikuma. Még egy nagyszerű bra­vúr van a filmben, mely bizonyára közbeszéd tárgya is lesz. Öt helyen játszódik le — a daiaso egyik részletében — a cselekmény s a publikum mind­ az öt szinti és a benne sze­replő és cselekvő alakokat egyszerre látja. Ez a fotográfiai bravúr a film sajtóbemuta­tóján is tapsot aratott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék