Színházi Élet - 1921/10. szám

_6 Hallatlanul friss és újszerű a kis tréfa, amely­nek elsőrangú látványossága Boross mint Romeo. De kitűnőek a többiek is, Szegheő, Matány, Gárdonyi, Székely, Pázmánné, Fe­kete, Krémer Lili. Külön fejezet illeti meg a magánszámokat. A kabaré házi­szerzői Zágon István, Lengyel István/ Szirmay Albert, Buda­y Dénes, Pallos János mindenképen kiválóat nyújtottak. Kö­kény Ilona a mai műsor nagysikerű Don Brat­aviáján kívül „Szelleme­t idéztem" cím­mel énekel egy kitűnő kuplét. Ilosvay Rózsi két dala «Majd fent az égben" és a párisia­san finom „Titok" a chansonirodalom gyöngye. Boross Gézának különösen Zerko­witzról énekelt kupléja tetszik. Kállay An­géla (Életpálya, Nagylány dala), Babrik János (A rózsa) és a kitűnő Bánóczy (Nézeteltéré­sem volt) mind megérdemelt sikert aratnak szólóikkal. Minden elismerés megilleti Mészáros Iván dr.-t, az Andrássy úti Színház direktorát, aki sok hozzáértéssel állította össze a műsort. REMEKMŰ A Búcsukeringő női főszerepe ! Az Eötvös művészet remeke. BUFTI Pázmánné, Kökény Andrássy­ uti Színház : „A primadonna" (Angelo fotografii) III. Napoleon levele Reötöy COS310003 Beöthy Lászlónak, aki az Unió vezér­igazgatói állásában elég elfoglalt ember. A minap Beöthy egy levelet kapott postán. Francia nyelvű levél volt. Magya­rul körülbelül ez az értelme: „Kedves igazgató Úr, — van az ön társulaténál egy színész, a neve Ujj Kálmán. Ez alakítja most a szín­padon minden este III. Napóleont. Az alakítás olyan tökéletes és mű­vészi, olyan nagyvonalú és kolosz­szális, maga Ujj egyáltalában olyan példátlanul kitűnő és zseniális szí­nész, olyan halhatatlanul kedves és szeretetreméltó ember, hogy bátor vagyok önt felszólítani, utaljon ki neki még a mai nap folyamén,öt­ezer (5000­­) korona előleget. Üd­vözli kész híve: III. Napóleon. Beöthy elolvasta a levelet. Aztán ki­ment a Lázár Ödön szobájába. Mint igen helyesen sejtette: érdekes véletlen folytán éppen ott ült Ujj Kálmán. Beöthy szigorúan ránézett és meglobogtatta a császár levelét: — Ismeri ezt a levelet? Ujj igen naiv és őszinte arccal bámult Beörhyre. — Én? Miféle levelet ? Sohasem lát­tam. — Csak azért, mert francia nyelvtani hibák vannak benne. Én tudok franciául és ennélfogva nem hihetem el, hogy III Napoleon írta. Tehát nem is teljesít­hetem. Ujj arca savanyúra nyúlt. — Az ördög vigye el azt a Faragó Gézát. Pedig mondtam neki, hogy gon­dosan diktálja. Beöthy szigorú arca ekkor derűssé változott. — Majd megpróbálunk valamit Oda­adjuk a levelet Lázárnak. Ő esetleg el­hiszi, hogy a levelet a francia császár írta és kiutalja az előleget. Ha magénak szerencséje van, Lázár nem fog tudni franciául. Szólt és átadta a levelet Lázárnak. Lázár ránézett Ujjra, lassan-lassan el­mosolyodott és megszólalt: — Na nem bánom. Nem tudok fran­ciául . . . Pedig tud. SZÍNHÁZI ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék