Színházi Élet - 1921/10. szám

­ SZÍNHÁZI ÉLET Persze míg ez megtörténik a mulatságos és megható epizódok egész serege kergeti egymást a kis hónapos szobában. Rolla Lol­lát Kökény Ilona játsza. A vidámság és me­legség minden hangját eltalálva, a legtisztább művészet amit ad. Alakítása csodálatosan természetes, emellett pompázóan sokszínű. Nem csoda, hogy óriási sikere van Abonyi Tivadarral együtt, aki a bohém poéta alak­ját ezernyi kedves és szeretetreméltó vonás­sal ruházza fel. Pázmánné a szobaasszony szerepében végtelenül mulatságos karakter­figura. Ügyes kis szerepében Fekete Pál is. A külföldi irodalmat egy olasz író, Alfonso Tessoni képviseli. Negyven év múlva című vígjáték a Balla Ignác ötletes for­dításában szerez mulat­ságos perceket. Szelíd humor, sőt némi kis élet­bölcsesség is akad a finom és érdekes vígjátékban, amelynek nem utolsó szen­zációja, hogy csupa idős úr és hölgy játszik benne. Két hetven év körüli férjről szól a darab,­ akik öreg korukban jönnek rá, hogy mindkettőjük felesége meg­csalta őket a most már szintén aggastyán házi­orvossal, aki pedig a csa­ládban állandóan az er­kölcsbíró­ tisztét tölti be. Csupa nagyszerű figura az olasz vígjáték, Boross, Bársony, Bánóczy, Páz­mánné, Szabados, Papp­né, Fekete egytől-egyig elsőrangú alakításokkal szerepelnek benne. A furfangos tanyai „em­ber" ravasz észjárásából formál rendkívül talpra­esett jelenetet Zágon Ist­ván. Kis darabja a „Ki­gyű­lt az igazság" jóízű humorral visz színpadra egy huncut parasztot, aki­­csavarodott utakon húzza ki a feleségéből, hogy ki is ugrott ki az ablakon, ami­kor ő tegnap éjjel hazajött a kocsmából. A kitűnően megírt kis jelene­tet Bársony István és Bánóczyné Ilona vi­szik sikerre. Bársony Suba Nagy Gergely szerepében a magyar paraszt klasszikus portréját adja, Bánóczyné pompás paraszt­menyecske. Egy tréfa egészíti még ki a műsort, Uray Dezső „Romeo bajban" című kis bohózata a legmulatságosabb, amit csak kabarészínpa­don elképzelni lehet. A színfalak mögött játszódik le a „Romeo és Julia" előadása közben és arról szól, hogy a hősszerelmes hogyan csal ki húszezer korona előleget a direktortól arra a hirre, hogy a „Nasisi" esett. Krémer Lili, Boross, Pázmánné, Gárdonyi, Szegheő Andrássy-úti Szinház : ,Rómeó bajban" (Angelo lotografia) " .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék