Színházi Élet, 1921. május 22–28. (10. évfolyam, 21. szám)

1921-05-22 / 21. szám

23 SZÍNHÁZI ÉLET kat." A művésznő a következőket mondotta: " Rendkívül boldog vagyok, hogy Herczeg Ferenc darabjában felléphetek. Kivált arra vagyok büszke, hogy Herczeg Ferenc az én számomra írta ezt a dara­bot, és ezzel olyan megtiszteltetésben részesített, amilyenben magyar művész­nőnek eddig része nem volt. Herczeg Ferenc eddigi darabjaiban csak általá­nosságban jellemezte a személyeket, sohasem gondolt valakire, akire a sze­repkör eljátszását akarta bízni. Ennél a darabnál azonban kivételt tett és tisztára az én egyéniségemre formálta a darab hősnőjét, aki egyedül játssza végig a darab cselekményét és vele szemben csak néma alakok ál­lanak, akik szó nélkül hallgatják végig a bű­nös asszony súlyos val­lomását. Annyit mond­hatok, hogy amennyire örömmel készülök sze­repem eljátszására, oly nagy mértékben is félek tőle, mert valóban nem mindennapi, különleges és igen nehéz feladat. Egyébként első ízben játszom az Apolló Ka­baréban. A művésznő végül an­nak a reményének adott kifejezést, hogy az Apolló Kabaré közönsége meg lesz vele elégedve. A kö­zönség valóban meg volt elégedve. A premieren va­lósággal ünnepelhette a közönség Márkus Emmát. AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ-EGYESÜLET színésziskolájának növendékei szombaton tartották első vizsga-előadásukat. Színre ke­rült Rákosi Jenő történelmi vígjátéka, a «Krakói barátok». Előadás előtt Czetzel Imre szavalta szépen Szávay Gyula versét, utána dr. Galamb Sándor tartott előadást Rákosi Jenőről. A kitűnő előadás szerep­lői közül kiváltak: Forgács Anna, Gavora Jolán, Rónai Ede, Berlányi Jenő, Knebl Antal, Szécsi Imre, Németh Béla és Fa­zekas Imre. Rendező-tanáruk Pataky Jó­zsef volt. Az előadást Rákosi Jenő is végig­nézte. Molière A színésznek kifejezési eszköznek kell lenni­­­­­a és csakis annak , hogy drámai előadásban a művészi alkotás összes­ségét kapjuk. Arra kell büszkének lennie, hogy a holt szakba életet lehel. Waller Vilmos­t ! A legjobb komédia az, Járjuk el a lakodalmas táncot" melyet magunk játszunk. Péchy Erzsi, Nádor Jenő Király Szinház : „A kék mazur" (Angelo fotográfiái

Next