Színházi Élet, 1921. június 5–11. (10. évfolyam, 23. szám)

1921-06-05 / 23. szám

46 . SZÍNHÁZI ÉLET PHILIPPE: DONADIEU MARIA. Az At­henaeum kiadásában megjelenő Hires Köny­vek sorozatának hetedik kötete gyanánt a hires francia írónak, a Donadieu Márián cí­mű műve je­nt meg, melyet az irodalmi körök PhilifliWe művének tartanak. A Hires Könyvek ízléses kiállításában megjelent kö­tet ára lOo/o felárral 92 korona 40 fillér. TAKÁTS : A RÉGI MAGYARORSZÁG JÓKEDVE. Az irodalmi körökben kiváló hírnévnek örvendő író legújabb műve a ma­gyar irodalom legérdekesebb és legértéke­sebb darabjai közé tartozik. Egy egész csomó humoros, mókás, jókedvű, de minden izében magyar históriai anekdotát beszél el a zamatos magyar stílussal rendelkező szerző. A Bab­ Árpád művészi színes bo­rítékban megjelent vaskos kötet ára 10 °/C felárral 132 korona. Kapható a Színházi Életnél. KÉT ÚJ MODERN KÖNYVTÁR-KÖTET. Keller Gottfried regénykéje, a m­ankrác a duzzogó» kitűnő magyar fordításban jelent meg a népszerű Modern Könyvtár legújabb kötete gyanánt. Ára 10 °/« felárral 17 korona 60 fillér. — Arturo Graf*ot, a nálunk csak kevesek által ismert kitűnő olasz költőt vezeti be a magyar irodalomba a Ao­dern Könyvtár most megjelent másik kö­tete. A mesteri fordításban megjelent kötet ára 1Oo/o felárral 5 korona 28 fillér. Mind­két kötet kapható a Színházi Életnél. KÖNYV ÉS KOTTAÚJDONSÁGOK: Rás­kai Ferenc: A szerelem nyomorékjai — Blaha Lujza album — Forró P.: Egy diák­kor története — Tábori Kornél: Akták és adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Ara K. 220.— LEVELEZŐ-LAP ÚJDONSÁGOK. A kék mazur, Szt. Mihály, Bilincsbevert folyam, Kitaszítottak városa (Witteschapel) stb. so­rozatos felvételei. Korlátolt számban még kaphatók a Színházi Élet könyvesboltjában VII., Erzsébet­ körut 29. Fiatalos üde varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden telti­hibát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling-féle „HYVARIOM" szépílőszer. A kura egyszerű, otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arc­bőr ragyogó szépségben gyermeki üdeségben és tisztaságban pompázik. — Egy adag 75.— K. Vidékre szétküldés diszkréten, bérmentve 90.—K. előzetes utalványozása ellenében. Havarion-gyár szétküldési telep: RÓNA-DROGÉRIA . Budapest, VIII. kerület, József­ körút 50. Budinak a legkedélyesebb helye az ftf 99 ÖREG DIÓFA Naponta kitű­nő cigánymuzsika (A Krisztina-tér mellett) is Telefon csak 25 MOVÉSZMK FIGYElMÉBE! JjySKi ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán konyhaedény különlegességi céghez a Király­szinházzal szemben, hol most 10% enged­ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. BOLDOGSÁGHOZ NEM KELL /OK, KÉT PÁR "SOU FITIMMI/AROK Telefonon is ssi@grenäelhef! AZ UJSÁG­ot Telefonszámok: József 16>26, József 13«35 !^ÖLCSÖN KÖNYV­TÁR IlfIHTOR ÉS RELEHEH ! 100.000-nél több magyar, német, francia, angol könyv VII., Erzsébet­fa&ő-szalonja VII.,­­Erzsébisz-kórus 5 ®. 1/4.

Next