Színházi Élet, 1921. június 5–11. (10. évfolyam, 23. szám)

1921-06-05 / 23. szám

45 SZÍNHÁZI ÉLET HACSÚ, Mit UJSÁG? LAKATOS LÁSZLÓ BUDAPESTEN ÉS BÉCSBEN. Az Andrássy­ úti Színházban ál­landóan zsúfolt házak előtt játszák Lakatos László pompás, irodalmi értékű színdarabját «A zafirgyürü»-t. A vígjáték sikere olyan nagy, hogy Bárdos Arthur igazgató most átviszi a darabot a Belvárosi Színházba, ahol június 1-én lesz a második premierje. «A zafirc,gürü*-vel együtt Lakatos László­nak új egyfelvonásosát, «A nagy komédiás­nő»-t is bemutatják, így a két darab együtt az egész estét be fogja tölteni és m­inden valószínűség szerint a szezon hátra lévő részét is. Ezzel a premierrel egyszerre mutatják be Bécsben az előkelő Kammer­spielben «A férj és feleség»-et, amelynek n­émet címe: «Mann und frau.» A szerző már el is utazott, hogy nagysikerű darab­jának utols­ó próbáin részt vegyen. A NAGY EMBER-t, Oszip Dumov, rendkívül orosz tehetség hatalmas regényét ő adta ki a Ne­szava­ könyvkereskedése. Pi­roska Károly fordította oroszból a regényt, melynek i bolti ára 77 korona, megrendelhető a Színházi Élet boltjában: Erzsébet-körut 29. AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZ EGYESÜLET színésziskolájának növendékei nagy siker­rel vizsgáztak a «Cifra nyomoruság»-ban. A nagyon kedves Panyi Máriát, Balassa Erzsébetet, Czobor Imrét, Bersányi Jenőt, Miklós Marcelt, Kőszegi Antalt, Rónai Edét, M­át­hé Istvánt, Hollán Imrét és Szabó Sá­rit kell nagyon megdicsérni. Tanáruk Szi­lágyi Vilmos volt. BALZAC: DRÁMA A TENGERPARTON. A francia szellemóriásnak három kis­re­génye fenti címen most jelent meg, a Mo­dern Könyvtár legújabb kötete gyanánt. Moly Tamás kitűnő fordításában minden dicséretet megérdemel. Az Athenaeum kia­dásában megjelenő­­ Modern Könyvtár leg­újabb kötetének ára 10 °/o felárral 26 ko­rona 40 fillér, megrendelhető a Színházi Élet boltjában: Erzsébet-körút 29. MOST JELENT MEG! Színházaknak, társulatoknak, műkedvelők­nek nélkülözhetetlen. Nemzeti és Népszínházak műsorából: Török János (dráma, Sziglisbti Ede), Forestier Pál (színmű, Augier E.) Egmont (szomorújáték, Goethe). Sárga csikó (népszínmű, Csepreghi F.) A két jóbarát (dráma, Jósika K.) A regény vége (vígjáték, Kisfaludy) Piros bugyeláris (népszínmű, Csepreghy) Vörös sapka (népszínmű, Vidor P. ) A tót leány (népszínmű, Almássy T. ) A Pierenolog (bohózat, Justus) Julia (dráma, Feuillety Oktave) Angeló (dráma, Hugó Viktor) Az öreg béres (népszínmű, Győry Vilmos) Az isten keze (népszínmű, Lukácsy) Vadgalamb (népszínmű, Gerő) Laury kisasszony (dráma, Paulay) Apró félreértések (vígjáték, Lunn I.) beszerezhetők a Színházi Élet könyvesbolt­jában, VII., Erzsébet­ körút 29. Kívánságra könyv és kottajegyzéket bérmentve küldünk. AZ I. KERÜLETI MARVÁNY-UTCAI fel­ső kereskedelmi fiúiskola, a­­/., kerületi Jurányi-utcai felső-kereskedelmi leányiskola közreműködésével igen szépen sikerült mű­soros majálist rendezett. A szereplők közül különösen Vida, Pollák Gréte, Erdélyi, Noz­drovicky, Holcapfel, Hollósy Dóra, Bory, Hobaczky, Sajó Matild, Nagy Jolán, Patkó és Koncz tűntek ki. Munck Egon kedvesen konferált. A szépségverseny győztese Kruché Viliké lett. Elismerés illeti meg Özv. Gerhard Ottónét és Mustó Béla igazgató fővédnököt, kik a gazdag műsor sikerének érdekében nagy tevékenységet fejtettek ki. K­LEIN füzőkészító SARI BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRÚT 17. Tollette £ s negligéfűzőket a legtutányosabb áron készít Amerika Cleveland 0.

Next