Színházi Élet, 1921. szeptember 18–24. (10. évfolyam, 38. szám)

1921-09-18 / 38. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Náni Ragyogó déli napsütésben két öreg em­­ber jön egymással szembe a Rákóczi-úton. [Egy nő és egy férfi. A nő Blahia Lujza; a férfi Follinus Aurél. A körút sarkán egy pillanatra megállnak, kezet fognak és feltekintenek a Népszínházra. Könny bo­rítja el szemüket és tovább tipegnek. Ezzel a megható kedves jelenettel kez­dődik a kilencvenes évek legnagyobb sikerű népszínművéből készült szkeccs filmrésze. Follinus Aurél száz arany pályadíjjal ju­talmazott népszínművéből írt három szín­padi és három filmrészből álló szkeccset dr. Forró Pál. Szerető gondos kézzel, a hagyományokhoz hű stílszerűségben, Deésy Alfréd, a kiváló filmrendező, válogatta össze nagy körültekintéssel a szkeccs szereplőit és rendezte­­­ a 5­árom filmrészt, melynek szépsége és művészi kivitele a legsikerültebb magyar filmekre emlékeztetnek. Eredeti, helyszínen fotografált, megkapó változatos tájak tarkítják azt. Filmszínészeink leg­jobbjai viszik sikerre a »Náni« filmrészeinek kitűnő szerepeit: Dán Norbert, Szomory Miklós, Mi­kó László, Angyal Ilka, Uj­helyiné, smind kitűnő,­­ismert neve­i és Tihany Klára, aki most szerepel először filmen, m­áris tisztes sikerrel. Szépsége, megjelenése és színészi játéka kész filmművésznővé avat­ják, akivel valószínűleg még sokszor fogunk találkozni. Szomory Miklós rendezte nag­y hozzá­értésse­ a színpadi részeket. Szécsi Böske, a pozsonyi színház primadonnája és Föld­váry Sándor, a Budapesti Színház bonvi­vantja játsszák a két főszerepet. Kitűnő színészi játékuk, ének- és táncszámaik, to­vábbá Szentes János és Pórfy Mihály jóízű svábjai gazdagítják a szkeccs színpadi részé­nek előrelátható nagy sikerét. Szeptember 20-án rendezi Feldmann igaz­gató, kinek agilitása nagyban hozzájárult a szkeccs létrehozásához, a »Nání«­ szenzá­­­ciósnak ígérkező sajtó- és szakbemutatóját Renaissance-színházban. Dán Norbert és Tihany Klára a Citograf „Náni" című filmszkeccsében Mikó László és Tihany Klára a Citograf „Néni" című filmszkeccsében Nevet kérünk a mozinak! Ezzel a címmel egyik pesti filmgyár pályázatot hirdetett a Színházi Életben, hogy a közönség keresztelje el új moziját. Rengeteg levél érkezett be a pályázatra , a gyár a »Kamara mozgószinházat« jelentette ki győztesnek. Ezzel a névvel hárman is pályáztak s így sorshúzással kellett dönteni, hogy ki kapja az 500 ko­ronás első, a 300 koronás második és a 200 koronás harmadik díjat. A sorshúzás eredményekép az első díjat Kocsis László (Budapest, Váci­ utca 4.), a második díjat Lehel Marienne (Cegléd), a harmadik díjat Rákos Endre (Teréz­ körút 12.) nyer­ték el. gyukács Nándor Köpeny, kosztüm, francia ruha és bronzkülönlegességek áruháza Megrendelések saját műhelyemben készülnek Budapest, IV. ker., Kecskeméti­ utca 9. sz.

Next