Színházi Élet - 1921/40. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Tűségre számíthat az „Aki át mond, mond­jon bét is, aki bét mond, mondjon cél is..." refrénű kuplé és bizony nagyon nehéz el­dönteni, hogy melyik zeneszám a legjobb, mert hiszen a közönség hamarosan meg­szereti valamennyit. A szereplők között ter­mészetesen elsősorban Sarkadi Aladárt kell megemlítenünk, aki az ő közismert humorá­val sok vidám percet szerez majd a közön­ségnek. Nehéz lenne itt részletezni, vagy le­írni azt a sok mókát, bohóságot, amit ez a kiváló komikus az új operettben művel. A fő női szereplő új név, Sándor Gizinek hív­ják és Gö­rék tanítványa. Ezt tudtuk róla a főpróba előtt, most már aztán azt is, hogy nagyon tehetséges színésznő. Új bonvivant­tal ismerkedtünk meg a Bús Fekete—Zerko­vitz-operettben. Kubányi György a neve. Ügyes figura Gallai Nándor balletmestere, boszorkányos táncai bizonyára a nagy­közön­ség előtt is épp olyan tetszést aratnak, mint a főpróba meghívottjai között. Kedves figu­rák Iványi Dezső és Felhő Rózsi, akik az öreg bárói házaspárt játsszák sok humorral és megértéssel. A kitűnő operett olyan kiadós, nemcsak ötletekben, hanem időtartamra is, hogy az ember nem is vár utána már semmit. Da a Royal Orfeum igazgatósába, úgy látszik, nem elégszik meg egy teljes estét betöltő operet­tel, hanem olyan műsort ad melléje, ami a régi békeidők orfeumára emlékeztet ben­nünket. Elsősorban kell megemlítenünk Sándor Stefi és Dezsőffy László uj duettjét, melynek szerzője Zerkovitz Béla s amelynek során új táncot mutatnak be és mi első látásra megállapítottuk, hogy a „pas o­ doble", így hívják az uj táncot, hamarosan kiszorít min­den modern táncot. Sándor Stefi és Dezsőffy László duettjének refrénjét nemsokára egész Pest dúdolni fogja : „Könnyű megjegyezni ezt a dalt..." és tényleg könnyű megjegyezni ezt a dalt. A duett szcenirozva van. Megelevenedik előt­tünk a Liget, az őszi Vurstli minden hangu­lata. Ez a díszlet versenyre kelhet a most már fokmérővé vált „vígszínházi díszletek"-kel is. Különös meglepetés az igazgatóság részé­ről, hogy a közönség között sípokat osztogat és így kísérik majd sok kacagás között az új slágert. Papp Jancsi szólója ismét meg­kapó és ő róla Szép Ernő nemrég elmondta a Színházi Élet hasábjain a legdicsérendőbb művészi erényeit. Nagy sikere van az Eleky— Brighton-táncduettnak, amely nem győzi az ismétléseket. Szép érdeklődésre számíthat Hild Hadges és Ed Wynes táncdivatrevüje, amely érde­kes és harmonikus összevonása a tánc- és divatművészetnek. A táncos pár bemutatja a legújabb divatú ruhákat és ehh­ez, nagyszerű angol zenékre, új táncokat lejtenek, amelyek mindig harmonikus összhangban vannak a bemutatott ruhákkal. Solti Hermin az új mű­sorban már ismét visszatért régi helyére és szólózni fog. Ha Solti régi számai között versenyt rendeznénk, bizonyára ez az új kacagtató dal vinné el a pálmát. Nem aka­runk többet elárulni, mint azt, hogy ez egy felemás néger tánc, amelynek refrénjét Solti egy fele fehér, fele fekete emberrel tán­colja el. NEM NIJINSKY, CSAK HALMAY, akit ez a kép ábrázol. Halmay Tibor a nyá­ron ilyen táncmozdulatokkal ugrott Siófokon a Balatonba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék