Színházi Élet - 1921/42. szám

6 SZÍNHÁZI ÉLET ÚJ darab az új színházban A Blaha Lujza Színház megnyitása köny­nyekig megható ünnepség keretében ment végbe. Bevezetésül Barna Izsó dirigálta el erre az alkalomra szerzett Blaha Lujza­nyitányát, azután a legillusztrisabb vendég , maga a­­nemzet csalogánya" játszotta el a „Nagymamá"-nak azt a jelenetét, mikor a tanárnők és a növendékek az intézet pártfogóját, Szerémy grófnőt várják. Mi­kor Szerémy grófnő szerepében Blaha Lujza megjelent, a közönség felállt és percekig tartó tapssal köszöntötte. A darabba szőve Honthy Hanna me­leg, kedves szavakkal köszöntötte a „nagy­mamát", azután a növendékek egy-egy mondattal virágot hintettek az ősz mű­vésznőre. •­­ A felemelő színházavatásra a közönség áttapsolta azt az időközt, amíg bedíszle­tezték a Délibáb herceg című Dräsche— Zágon—Ángyáa-operettet. A tenger sima tükrén lassan úszik egy gyönyörű luxus­jacht a Délibáb. Fehér blúzos matrózok, elegáns tengerésztisztek állanak a fedélzetén és lengő ruhájú leányok, asszonyok és a hajó gazdája, Charley stetteni herceg^ __ .Nézze, nézze, ott van, ott van. Látja ott a felhők mellett. Közelebb jön, egyre jobban. Lengőn, mint szálló lehellet. Hallja már a légcsavart ? Most egy kicsit balra tart. Jaj de szép, jaj de szép. Mily mesésen repül a gép !" Ezt énekli az egész társaság és izga­tottan néznek mindnyájan egy irányba, ahonnan csakugyan meg is érkezik a­­gép". Még pedig olyan jármű, amely se nem szára­zföldi, se nem légi, sem pedig vízi­ Ugyanis Mister Makintosh, az amerikai laptulajdonos és Mister Chees­wick san-franciskói sertéskirálynő fo­gadtak egymással abban, hogy Mr. Ma­kintosh be fogja-e érni a sokkal ha­marabb indult Délibábot. A híres újság-Blaha Lujza, Tarnay Leona, Nyáray Antalné, Berczely Magda Blaha Lujza Színház: „A nagymama" Vasadi felvétele

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék