Színházi Élet - 1921/45. szám

.38 A Mozgókép-Otthon sikerekben gazdag szezonja nagyhetéhez érkezett el. November 5-ikén mutatja be a kedvelt filmszínház a »Farsangi mámor« című Corvin-filmet, melynek kitűnő szcenáriumát ifj. Radó An­tal írta. A »Farsangi mámor« "két főszereplője Sir IRichara"Dennis­, a nők kedvence és Morlimer Margarette, egy elragadó fiatal hölgy, aki­nek sok kaland, szenvedés után sikerül a könnyűvérű fiatalembert a házasság ré­vébe hajtani. Persze, amíg ez megtörténik, száz meg száz frappáns fordulat teszi iz­galmasan érdekessé a filmet, amely szép­ségekben is a magyar filmkultúra repre­zentatív darabjai közé tartozik. A filmet a Corvin-gyár szignálta. A Coran nagyszerű márkája meglátszik a darab rendezésén és pompás kivitelén. A rendezés Daras Mirton munkája, a fel­vételeket Eiben István operatőr készítette. A szereplők a magyar filmszínézet leg­kiválóbbjai. A női főszerepet Lenkeffy Ica, a férfi főszerepet Petrovich Szvetiszláv játssza. Mind a ketten csodálatosan tökéle­tesek. Mellettük Dénes Oszkár és Marton Erzsi mutatnak be érdekes alakításokat A Mozgókép-Otthon új műsorán még egy érdekes dráma szerepel, a »Három fej«. című detektivkaland. Ez a négyfelvonásos izgalmas film Joe Doebs mesterdetektiv egy rejtélyes esetét dolgozza fel annyi for­dulattal, trükkel, hogy a publikum egy pillanatra nem jön ki az izgatott figyelés­ből. Egy­­levágott mim­tafej ellopása és egy rejtélyes gyilkosság körül bonyolódnak a film cselekményének szálai egészen a meglepő befejezésig. A »Három fej« Nordisk-film, rendezője Viktor Janson, főszereplői pedig Aud Egede Nissen és Ferdinand von Akten, akik egy­től-egyig mesteriet produkálnak, érdeklődését fel lehet kelteni. A filmet egy zseniális amerikai rendező, Marshall Neilan, rendezte, főszerepét Agnes Aires játssza, akinek nevét Budapesten a legnépszerűbb filmprimadonnák között fog­ják említeni. Az Omniának ezt a premierjét, amely méltán sorakozik eddigi nagy filmszenzá­ciói mellé, igen nagy érdeklődéssel várja a szaksajtó és a publikum. MÁMOR"­liKKr.rg­y IM.martmon IRMI. CORVIN FH.M Amerikai filmszenzáció az Omniában Filmtéma — olyan, mint a forrás, ame­lyik soha ki nem apadhat. Különösen az amerikai filmírók fantáziája nem apadhat ki sohasem, mert egyre újabb és meg­lepőbb trükköket produkálnak. Valóban, úgy az a helyzet, hogy Amerika számára nincs semmi lehetetlen, elérhetetlen, különösen Ulm szempontjából. Erről fog meggyőződni az a publikum, amelyik november hetedikén az Omniában végig fogja nézni a legújabb amerikai filmszenzáció, a Pánik a vá­rosban bemutatóját. Ennek a nagyszerű filmnek a cselekményét csak izgalmas re­génykötetben lehetne feírni, mert csak a film képes annyira érzékelhetővé tenni a fantázia szövevényeit. Egyik jelenetben de­tektívfilm, aztán vígjáték, bohózat, líra, minden van benne/ amivel a publikum SZÍNHÁZI ÉLET HI­­MBI A v" ERZSÉBET-KÖRÚT 26 UK­ I « BIMM TELEFON: József 129-47 Nov. 3-6. GÉNUA HERCEGE Nov. 7-9. PYGMALION és NOBODY Előadások kezdete hétköznapokon : 5, 7 és 9 órakor vasárnap: 3, V.5, 6, "/1 8 és 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék