Színházi Élet - 1921/45. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Kibomlott a 120-as (10 méter helyett 60, vagy hogyan lett Eiben Istvánból a Corvin filmgyár főoperatőrje ?) Az elmúlt héten zajlott le a Corvin-film­gyár nagysikerű főpróbája, melyen az idei Corvin-produkciók keltettek méltó feltűnést. Külön meglepetése volt a nagysikerű bemu­tatónak, a lepergetett képek művészi beállí­tása és tűélességű, tiszta fotográfiája , amilye­neket eddig még csak amerikai filmeken lát­tunk. Beszéltünk Eiben Istvánnal, a Corvin tehetséges főoperatőrjével, ki munkatárs­unk­nak elmondta gyors és érdekes karrierjének történ­etét. — öt évvel ezelőtt, tizennégyéves korom­ban a Kino-Riport-hoz kerültem mint gyakor­nok. Innen rövidesen a Phönix-laboratóriumba jutottam, mely akkor Roboz Aladár igazga­tása alatt állott. Eleinte m­­ég csak feliratokat fotografáltam, mikor egy alkalommal véletle­nül kibomlott egy százhúsz méteres csoma­golású negatív filmtekercs. Nagyon megijed­tem, jelentettem az esetet Roboz igazgatónak és mindjárt indítványoztam, hogy szeretném megpró­bálni, hátha használható még az anyag. Ezért en­gedélyt kértem, hogy a ki­bomlott filmet felvevő gépbe fűzhessem és egy pár métert fotografálhassak belőle. Roboz igazgató hosszas rábeszélésemre nagy nehezen megengedte, hogy próbafelvételt készít­hessek, de kikötötte, hogy tíz méternél többet semmi esetre se merjek felhasz­nálni-Remegő kezekkel és bol­dog ujjongással vettem hónom alá a szalivát, vál­lamra csaptam az appará­tust, hogy induljak első nagy utamra. Egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy künn állok a körút sarkán ködös, bo­rongós őszi délelőttön és kurblizok boldogan és rendületlenül. Felejthetet­len kedves stációja éle­temnek. Szemem megakad a métermutatón. De már akkor késő volt. A tíz méterből visszavonhatat­lanul hatvan lett. Ijedten csomagoltam és bűnöm súlyos tudatában szomo­rúan ballagtam vissza a laboratóriumba. Előhív­tuk a felvételt és a Ka­nos meglepetésre tiszta, világos szép felvételt kaptunk. Első sikerem honorálandó Roboz igazgató az egész szakma meglepetésére engem, az akkor még alig 17 éves ifjút bízott meg, hogy pótfelvételt készítsek Kertész Mihállyal a „Tavasz a télben" című filmhez. Ezután már a „99 es számú bérkocsi" felvételeit for­gattam önállóan. Következő filmem Garas Márton­­rendezésében a Hunedina-filmgyári­­Sapho"-ja volt. A kommün bukása után kerültem a Corvinhoz. Nevezetesebb Corvin­filmjeim, melyeket én fotografáltam a Twist Olivér, a Névtelen vár, Little Fox, Farsangi mámor és a Hétszáz éves szerelem. Jelenleg pedig egyetlen vágyam, hogy eljussak a film igazi hazájába, Amerikába. A „Farsangi mámort" november 5-én egy­idejűleg mutatja be a két legelőkelőbb m­ozgó­színházunk, a Mozgóképotthon és a Corso. Filmkedvelő pub­ikumunk széles rétegeinek lesz alkalma gyönyörködni a fiatal Eiben István­­tökéletes filmfotografáló művésze­tében. EIBEN ISTVÁN, a Corvin-filmgyár főoperatőrje 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék