Színházi Élet - 1922/8. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Kolletor* Boriska Káldor Boriska — aki Káldor Miksának, ar Genius könyvkiadó vállalat kitűnő és nép-Nirschy Emilia táncakadémiájának legutóbbi szerű igazgatójának a leánya — első buda­vizsgáján valósággal szenzációt­­keltett egy pesti táncestélye után külföldi­ turnéra indul, fiatal leány, Káldor Boriska bemutatkozása. Biztos nagy sikerek­ várnak rá. Csupa ritmus és költészet volt minden tánca , ahogy neki- vagy elomlott a zene üteme- , amit produkál. A született tehetségek neki­lendülésével, az iskola do­­bogójáról most egyszerre a '"'Vi' nagy nyilvánosság elé röp­­pen Káldor Boriska. in, minden libbenése, karjá­nak hajlása, minden mozdu­­lata klasszikus volt. Hozzáértők mér ott a vizs­ " gán megjósolták, hogy Kál­dor Boriska nagy táncosnői karrier előtt áll. Az elsőrendű­­«J^BBIlBjíí^^j táncosnő minden kellékével * * Jttf, áldott ez a fiatal leány. Nagy­szerű színpadi alak, tánctech- S^BMTJ^B^B nit­ája tökéletes, ritmikája, stílusa elsőrendű s ezen­ felül ötlet és eredetiség van , * B í minden táncában. Ha klasszi- S A műsor, amit Káldor Be­­á* " . ^ JBr jf­riska első önálló táncestélyén * S bemutat, csupa érdekesség, jesebb megelégedéssel fog tá­vozni a Vigadóból. • KÁLDOR BORISKA órakor önálló táncestélyt ad SSSHBMHBBIWKBHBili]MBf­MBHRHBMHSBBWili^B! lendülve levegőbe röppent, SsSij|«S«Bw|BBMBH ^sXaEIBSStEiak'ÎSiix'^^Ss^^Bi^^E^^ .'«TmK« ^ffi^f^pfajsMEBK» j ^jBB . la ' •fmjL^ÊÊÊÊÊÊÊ SF ^SMÊM * .aJjjÚlB- 4U|4| kus vagy modern táncot lejt, „ Aw . •119H 1® ifeffTPfcM abban jottányi sablon sincs, " * ® W',"? ' eredeti és bámulatos szinte, ^ \jjMLjjL ' « Bgj^Kf '^y^BRBBMHj^H ' flB^H ;" mm 'WÊm ^HH^^^H^H^^^^^H^H " ' WÊ * ' .'•'•"! "v*^" ' ' - Március 12-ikén este 8 _ JF"'A'­. 3 /^BHBj a Vigadóban. * ," VsEi. HmK A^jBHHj ugy hogy bizonyosra vesszük, " • 7 vi^sS^»1 hogy a március 12-iki tánc- 1 „­* SB i " publikuma- a legfel- JJI9IHHM­MMNHMRMNHBVRMNHHPI . 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék