Színházi Élet - 1922/9. szám

33 SZÍNHÁZI ÉLET A »Konzert« rendezései: Március 3. Váradii Olga dalestje a Zene­akadémia nagytermében fél 9 órakor. Március 4. E. Rossi Rosina, Baloghy Ká­rolyné és Andor Bözsi együttes hangver­senye a Vigadóban este fél 9 órakor. Március 5. Surdnyi Margit és Somló István szavalóestje Várady Olga és dr. Bartos Pál­­né közreműködésével a Zeneakadémia ka­maratermében este fél 9 órakor. Március 11. Eisenburg­er Emmi klasszikus estélye a Zeneakadémia kamaratermében este fél 9 órakor. Március 12. Förstner Magda és E. László György táncos pantomim-estje a Vigadóban fél 6 órakor. Március 12. Káldor Boriska klasszikus tán­cestélye a Vigadóban este fél 9 órakor. Március 17. Hir (Hirsch) Sári zongora­estélye a Zeneakadémia nagytermében este 8 órakor. Jegyek a „Konzert" jegyirodájában (Váci­utca 10.), Bárdnál (Kossuth Lajos­ utca 4.) és a „Színházi Élet"-nél (Erzsébet-körút 29.) kaphatók. FEBRUÁR 12-ÉN egy tehetséges, fiatal réndelesnő, Kádár Böske mutatkozott be a Zeneakadémiában, zsúfolt nézőtér előtt. Áriákat és dalokat ének­elt modern, f­lasz­szikus és ma­gyar szerzőktől. Szépen kép­­zett csengő hangját és bájos előadását tapssal jutalmazta a közönség. Kitűnő mes­tere, Noseda Károly, ismert művészete­ivel látta el a zongorakíséretet. Sz. Pávai Sajó Etelka A magyar zenei közön­ségnek régi, kedves isme­rőse Szántó Gáspár, a ki­váló baritonista, aki régeb­ben a Városi Színháznak volt népszerű tagja, je­lenleg azonban már hosszabb idő óta Ameri­kában aratja a babérokat. Mialatt ő az újvilágban működik, felesége, Pávai Sidó Etelka, a kolozsvári Nemzeti Színház volt tagja, itthon fejleszti az ének­művészet kultuszát és már­cius 29-én, este fél kilenc órakor a Zeneakadémia nagytermében önálló ária-és dalestet rendez. A fia­tal művésznő, aki a Zene­akadémia operai tanfolya­mát végezte, operaáriákat és dalokat fog előadni nagy érdeklődéssel várt hangversenyén, amelyet a Konzert hangversenyiroda rendez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék