Színházi Élet - 1922/9. szám

34 Fodor hangversenyiroda híres. Február 25. Nagy Géza tanár, zongora­festé­lye. Március 2. Helge Lindberg elhalasztott dalestje. Jezgtyek csak korlátolt számban. Március 7. Elsenberg Levrin világhírű lengyel zongoraművész Budapesen először. Március 8. Ellen Tels, a világhírű mosz­kvai tánceg­yüttes egyetlen táncestéibe. Je­jgiyiek már csak korlátolt számban kaphatók. JÁSZAI MARI IRODALMI FELFE­DEZŐ: Igen érdekes színészi és irodalmi eseménye lesz anna­k a nyolzformatinónak, amelyet a Huszár Károly láthatatlan vendég akció befejezéseiig rendeznek február 26-án, délelőtt 11 órakor a Renaissanceban. Já­­­szai Mari egy ismeretlen irodalmi szenzá­ciót fog bemutatni, amelynek előadása is szenzáció lesz, kívüle Petráss Sári, Németh Juliska, Magyar Erzsi, Ilosvay Rózsi, Kom­játhy Mária Honti Hanna, Hubay Jenő ta­nítványa Szántó Jenő, fiatal hegedűmű­vész,­­Rózsahegyi Kálmán, Palló Imre, Szik­lai József, Sándor József lépnek fel. Az erre szóló meghívóik és jegyek a Renaissance főtitkári irodájában. KRUTSAY ERZSIKE táncművésznőnek múlt héten volt a Vigadó­ban önálló táncestélye, amelyen nagy és megérdemelt sikere volt. Különben az Opera­ház tagja is volt. Mesterének, Smeraldi Cézárnak köszönheti sikereit. RÁKOSI SZIDI SZÍNÉSZISKOLÁJA Jánost már minden héten tart vizsigaelő­­adást. örömmel l­átju­k, hog­y hétről-hétre szebbnél-szebb eredményt produkálnak a nö­vendékek, amiben nagy része van a tanári Ctarnak, amely a legnagyobb gonddal és szeretettel foglalkozik a növendékeikkel. A legutolsó vizsgaelőadáson a »Kék rókát«­­játszották­, olyan jól, hogy az­­előadáson jelen levő Herczeg Ferenc gratulált melegen Rá-Iklosi Szidircek. Az öt szereplő Egresssy Lili, Szeghalmy Erzsi, Vándor Andor, Kovács Károlyi és Verebes Ernő. Mindet nagyon idlig kell dicsérni. Rendező-tanáruk Ditt­rich­né Papp Julia, a legszebb eredményt érte el növendékeivel, amit ebben az­ iskola­szezonban láttunk. PÉTERFFY ANNA ÉS ERZSÉBET tánc­­intézeteinek növendékei vasárnap a ,Renais­sanceban egy matiné keretében mutatkoztak be. A matinén fellépett Péterffy Anna is. A növendékek közül a le­g­jobb Gerő Blanka Volt. Tehetséges, szép, igazán jól táncol. PALLÓ IMRE, az Operaház kiváló mű­vésze, aki mint operett-bonvivant is fe­ljelentékeny sikereket arat, március harma­­dikán önálló hangvers­enyt ad a Zeneakadé­mián. A han­g­­verseny iránt igen nagy az­­érdeklődés. JUNGENFELSI JUNG RÓZA is­kolájá­­nak növendékei az elmúlt héten hang­ver­senyt rendeztek. A szereplők mind mester­nőjük kiváló pedagógiai rendszerét díesérik. Különösen Krauss­ Klári, László Imike, Márkosy Nárcisz, Gervay Mag­da, Riegl Rezsőné, Fernánsz László, Adamer Hermin, Winschendorff Henrikné, Elan Maedy, Szlányi Ma­gda, Rózsa Irén, Kárász Ibolya, Szemere Lilike, Berkovits Erzsike, Proto­vinszky Rózsi Halász Iván, Goli Mancika, Blum Ibolya és Rózsa Richárd tűntek ki a hangversenyen. Iskola: Sziget­ utca 9. 50 ÉVES SZÍNÉSZI JUBILEUM. Arad­ira sirjá­k a Színesi Életnek. Az­ elmúlt­ héten ünnepelte me­g Szabó Sándor, az aradi Városi Színház tagja, színész,­ pály­ájának hötven éves jubileumát. A színházban dissz­­előadás volt, mely előtt nyílt színen üdvö­zölték meleg­ szeretettel a jubilánst. MAGYAR SZÍNÉSZEK NAGYSZEBEN­BEN. A nagyszebeni Színházban már rég­óta nem játszhatott magyar szintárs­ula­t. Most kezdte meg hosszú szünet után a működést Kovács Imre kitűnő társulata, amelynek tagjai jeles, ismert nevű vidéki­­színészek. Már eddig is sok magyar da­rabot mutattak be a közönség lelkes párt­fogása mellett. SZÍNHÁZI ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék