Színházi Élet - 1922/14. szám

SZÍNHÁZI ÉLET A »Konzert« rendezései: Március 31. Zenekari Magyar Est Szendy Árpád zongoraművész, Palló Imre a m. kir. Operaház tagja és a m. Ikez. Operaház zene­ikari tagjaival kiegészített Zeneakadémia nagy zenekarának közreműködésével. Vezé­nyel dr. Hubay Jenő. Műsor: Erkel: Cso­bánc nyitány, Magyar dalok, Helikoni ma­gyar suite, — Liszt: Magyar ábránd zene­karral. Április 2. Hegyi Emánuel III. zongora­estje. Zeneakadémia, tél 9 órakor. Április 8. Biedermeier-est. Előadást tart: dr. Nádai Pál. Táncolnak Almássy Rózsi és Baba és Hörk Piroska, szaval Monostory Margit, spinéten és zongorán játszik: Kósa György. Fél 9 órakor a Zeneakadémia ka­maratermében. Április 8. E. Rossi Rosina, balogi Ba­loghy Károlyné és Sándor Bözsi II. ária-és dalestélye 8 órakor a Vigadóban. Április 9. Mű­vészest Riedl Margit, Eré­nyiné Rossi Rosina, Luk­ács Hedvig és Garai Eta közreműködésével. Zeneakadémia­­kamaraterem, tél 9 órakor. Április 12. Kamarazenekari hangverseny. A Budapesti Hangversenyegyesület zene­kar, Bálint Mici zongoraművésznő és H. Csillag Erzsi operaénekesnő közreműködésé­vel. Zeneakadémia tél 9 órakor. Április 18. Hir Sári zongoraestélye fél 9 órakor a Zeneakadémiában. Április 22. Schwalb Miklós zongoraestje (Zeneakadémia, fél 9 órakor), Jegyek a »Konzert« jegyirodában Váci­utca 10., Bárdéknál (Kossuth Lajos­ utca 4. és Andrássy­ út 1.), a Színházi Életnél (Er­zsébet­ körút 29. ) kaphatók. Fodor hangversenyei: Április 1. Geyer Stell hegedű­estje. Mű­sor: Schultess: Szonáta, Bach: Introduction és Fuga, Tartini: Szonáta, Haydn, Beet­hoven, Francoeur és Paganini: Négy Cap­riccio. Zongoránál férje: Schultess William. Április 9. Ettore Villani hősbariton, a firenzei Opera volt tagjának operaestje. Április 10. Schipper Emil dr., a világ­hírű mesterdalnok dalestje. Hangversenyiroda: Váczi­ utca 1., könyv­kereskedés. Telefon 88—61. 41 Magyar táncművésznő Amerikában — Kis intervju Zahler Magdával — Nemrégen érkezett vissza diadalmas ame­rikai turnéjáról Pester Zahler Magda, a fiatal magyar táncosnőgeneráció egyik leg­tehetségesebb tagja. A művésznő a »Szín­házi Élet«-nek újvilági útjáról a követ­kezőkben nyilatkozott: Newyorkban, Chicagóban, Clevelandban, Philadelphiában, Saint Louis-ban vendégsze­repeltem és ha szabad szerénytelenül ezt mondanom — nagy sikert arattam. — A lapok »Magyar Pavlovnának« kereszteltek fel, a chicagóiak pedig szerződéssel is me­g­kináltak. Budapesten április 25-én lesz a legközelebbi táncestélyem, a Vigadóban a Harmónia rendezésében. A táncaimról nem mondhatok előre kritikát, de a toiletteim valóban szenzációsak lesznek, annál is in­kább,­­ miután magam tervezem őket. Zahler Magda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék