Színházi Élet, 1922. május 14–20. (11. évfolyam, 20. szám)

1922-05-14 / 20. szám

~26 SZÍNHÁZI ÉLET INTIM PISTA, hogy miben volt a Vőlegény-bankett ? — Kedves volt, vidám és meg­ható! No, ez ugyan furcsa. „Vidám és megható !" - Úgy bizony ! Szép Ernő meg­hitt barátai gyűltek össze a premier után a Royal különtermében és el­határozták, hogy — miután a Vőle­gény vérbeli békebeli darab banketten sem szabad egyetlen — a szót sem szólni, ami disszonáns a Vőle­gény hangulatával. A résztvevők be is tartották ezt a megállapodást és előkerültek az utolsó békeesztendők kedves történetei, vidámsága, boldog­sága. Lassanként egészen megfeled­keztek a csúnya jelenről és miköz­ben meghitt szeretettel ünnepelték Szép Ernőt, a társaság minden tagja megfiatalodott nyolc esztendővel. Csak akkor ébredtek a valóságra, mikor a főpincér a számlával jelent­kezett. — Még egy bankettről Reméljük, arról is be tud hallottunk­ számolni. — Már­is kezdem a beszámolót. Hatvany Lili bárónő, az Első szere­lem szerzője a magyar színházi forró siker után áldomásra hívott össze színes és érdekes társaságot a Werbőczy­ utca 7. számú Hatvany­palotában. A bankett miniatűrje volt a gomolygó valóságos politikai problémáknak, azzal a különbséggel, hogy egyszeriben meg is oldotta azokat. Hatvany Lili megfejtette az egységes párt rejtélyét. A vendégek tablójában ott voltak a bárónő főúri társaságának, nemkülönben a pesti író- és színészvilágnak tagjai, akik valamennyien egységes véleményt mondtak — a népszerű és csoda­szép szerzőről, valamint értékes darabjáról. Egyedül Molnár Ferenc bontotta meg az egységet — no ne tessék csodálkozni, nem a darabra vonatkozván — még pedig úgy, hogy külön asztalt gyűjtött maga­köré azért, hogy ne kelljen a hideg buffetnél személyesen kiszolgálni ön­magát. Természetes, hogy a ház úr­nője — külön pincért bocsátott ren­delkezésére. Volt is dolga elég. — Nem tudja, mért halasztották el a Gyurkovics-lányok bemutatóját ? — Hogyne tudnám ! A Nemzeti Színház színészei különösen ambicio­nálják az előadást. Azt mondják, hogy a darab ment már a Magyar­ban, a Vigben, most borzasztóan vigyázni kell, hogy a harmadik premier sikeresen birkózhasson az első kettővel. Még három-négy pró­bát akartak, hogy kifogástalanul ty — , t^.iX wMrr 1 Hl f­ I 11 Szenes Béla és felesége Berlinben

Next