Színházi Élet - 1922/27. szám

"28 SZÍNHÁZI ÉLET INTIM PISTA, hogy Fedák Zsa­zsát és Rátkait mikor fogjuk már színpadon látni? — Egyhamar bizony nem. A pesti színházakon nem múlik, mert annyi bizonyos, hogy ahány nyári intéz­mény ma játszik, vagy megnyitásra készülődik Pesten, az egy sem mu­lasztotta el, hogy megpróbálja, hátha lehetne velük beszélni, ők azonban nem lépnek fel, mert az első fellé­pésükhöz fűződő országos érdekes­séget egy igen nagy esemény szá­mára őrzik, még­pedig az új Kál­mán-operett, a Bajadér számára. Ez a darab lesz a Király Színház őszi szenzációja, sőt mondhatnám azt is: ez a darab lesz a Király Színház egész jövő évi szezonja. Zsazsa egy hajadért játszik a darabban, Rátkai Marci egy tigrisvadászt. Hogy egy népszerű pesti kifejezéssel éljek, erre spórolnak most mind a ketten. Külön­ben is pihenni akarnak a nyáron. Zsazsa még egy jó ideig Pesten ma­rad és valószínűleg vesz egy csó­nakházat, hogy ne kelljen elutaznia, ha fürdő­életet kíván, aztán pedig elmegy a Tátrába. Rátkai viszont a nyarat a tenger mellett szándékozik tölteni. — Egyszóval a Király Színház jövő évi szezonja biztos. — Sőt a Magyar Színházé is. Szo­mory Dezső darabot írt Törzs Jenő­nek és Darvas Lilinek. A darabból egyelőre a címét árulhatom el : Glória. — Mondja, mi igaz az új szín­házból ? — Maguk is hallották ? A pesti pletyka kitalálta, hogy a Nyugati pályaudvarral szemben, ott ahol most a Máv­ üzletvezetőség dolgo­zik, a jö­­ő szezonra színház készül. Én minden új színháznak örülök, de most nem örülhetek. A Nyugatival szemben nem lesz új színház. Any­nyira légből kapott dolog az egész, hogy a nem létező színházat már el is nevezték Luftspielhausnak. — Nem rossz. Mi újság külföldön? — Róbert Jenőtől, a külföldi ma­gyar színigazgatótól kaptam képes­lapot, akinek eddig Berlinben öt és Bécsben egy színháza volt. Most rö­viden azt írja az anzixon, hogy mikor hazatérőben Bécsben kiszállt és várt a berlini csatlakozásra, meg­vett két bécsi színházat. — A magyar terjeszkedésnek nincs határa. — Annyira nincs, hogy egy ma­gyar színésznő bécsi karrierjéről is újságolhatok egyetmást. Becker Bébi nevét maguk is hallották emlegetni itthon. — Hogyne. Láttuk táncolni is. Pompásan táncol. — Éppen ez az. Budapesten rá­ragadt a kitűnő táncosnő renomméja és hiába magyarázta kézzel-lábbal a direktoroknak, hogy ő alapjában nem táncosnő, hanem igen tehetsé­g­es prózai színésznő, sehol sem tu­dott komoly szerepet kapni. De fel­került Bécsbe és apró szerepeken kezdve meg tudta mutatni, hogy mint GRETE, a polgári nevén Fischer Grete, Fedák Sári komornája, ki úrnőjét Amerikába is elkísérte. A kép a hajón készült, ahol Zsazsa nép­szerűségének fényé­ből Gretere is sok jutott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék