Színházi Élet - 1922/38. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 1­33 Programmot adnak Dalnoki és Sziklai a Városi Színház új rendezői Még alig­ indult meg a Városi Színház új szezonja és máris annyi eredménye van­­azi első két hétnek, amelyről egészen bátran lehetne beszámolót tartani. Az idei előadások színpadi előkészítése most már két részre oszttja a rendezői fel­adatokat. Az operákat dr. Dalnoki Viktor főrendező rendezi, míg az operetteket Szik­lai József­, a színház közszeretetnek örvendő művésze állítja be. Alkalmunk volt megikérni Dalnoki dok­tort: mondjon el egyet-mást rendezői pro­gram­mjából. Az örökké vidám, és szeretetre­méltó főrendező lekötelező szívességgel­ mondta ezeket: — Hogyan is nyilatkozhatnám rendezői pr­ogrammomról, ak­kor ismeri ezt min­denki, hiszen nem ma vettem kezembe először a rendező-példányt. Ha azt mon­danám, hogy az operák rendezésénél új szempontokat veszek figyelembe — egy­szóval átrendezem a régi előadásokat — s ezzel azt mondanám, hogy­ a régi rendezé­sek rosszak; már pedig Isten mentse, hogy ilyesmire gondoljak, hiszen önmagamat tá­madnám meg. Ha viszont azt mondom, hogy minden marad­ a régiben, megint csak nem lenne jó, mert akkor mi szölkségi van­­reám? No, nem igaz? Állapodjunk meg­ abban, hogy ahol szükség­ les­z rá, ott változ­tatunk, ahol meg nincs, ott megtartjuk a régiből a jót. Sokkal szívesebben beszé­lk a Városi Színház munkaprogrammjá­val a fiatalokról. Ez már kedvemre való téma. Wlassics báró úr, az állami színházak főigazgatójának intenciója, hogy a fiatalok teret találjanak a Városi Színházban. Tes­sék csak megnézni az első hetek eredmé­nyeit ezen a téren. Csak, akik hamarjában eszembe jutnak: Hajnal Elena eljátszotta Azupenát a Troubadourban, Sárossy Andor Bajazzok Toméját, Szentmihályi Tibor Pin­­kertont a Pillangó kisasszonyban, Tihanyi Vica Mimit a Bohémekben, Pusztai­ ugyan­csak a Bohémekben játssza Marcellt, Pa­taky Kálmán pedig Rodolphot. H. Csillag Erzsi Musethet játszotta el és még több új operaszerepre készül a fentemlítettekkel és másokkal. Ugyancsak a fiatalok érvé­nyesítéséhez tartozik, hogy Somló Sándor­­dirigálta a Troubadour előadását. Dalnoki Viktor kedves információi után Sziklai Józsefet kérdeztük meg operettrendidtezői programmjáról. — Mindenekelőtt azáltal, hogy rendezni fogom az operetteket, semmi változás nem történik színészi munkabírásom, sőt mun­ka­takarásom terhére. Ez az első. A második­­pedig az, hogy amikor ezt a megtisztelő feladatot elvállaltam, abban a tudatban tettem azt, hogy a Városi Színház operett­előadásait az elérhető legmagasabb művészi uiivóra emelhetjük. Úgy Wlassics báró úr, mint Ábrányi Emil igaz­gató úr biztosítot­tak arról, hogy sem a művészi, sem pedig­ a materiális kellékek nem fognak meggátolni lennek az ambíciómnak keresztülvitelében. •­­ Mialatt most az operákat játsszák, mi már gondosan készülünk az első operett­premierre, Bús Fekete László és Jeszenszky Dezső operettjére. A z­enei rész már csak­nem teljesen készen áll,, a jövő hét elején már megkezdjü­­k a színpadi próbákat is. Az a vágyam, hogy már az első­ operett­premier megvalósítsa mindazt a művészi, illetve rendezői ambíciómat, amit itt el­mondtam. Természetes, hogy az operett-­ játékstílus tekintetében is megvannak az elveim. Azt tudom, hogy az operettet is egyszerűen, természetesen, közvetlenül és túl­zások nélkül kell játsz­ani. A régi operettek­­előadásában — amennyire nem követelik azok a tradíciók fenntartását — szántóra ez­t az elvet fogom­ követni és azt hiszem, hogy­­ezáltal csak élvezhetőbbé, egészségesebbé lesznek ezek is. Talán két szóban fejezhet­ném ki legrövidebben, amit még erre vonat­kozóan mondhatnék : egyéniség és stílus.. Mint színész is mindig ezekre törekedtem­. Büszkén és bizalommal mondhatom, hogy a Városi Színház operett-társulatával nem lesz nehéz a legtökéletesebbet produkálni. — Az operettműsorról egyelőre nincs részletes terve Ábrányi igaz­gató úrnak. Eddig csak a Casanova reprizéről és Pekár —Kulinyi—Vince operettjének előadásáról beszélgettünk. Salamon Béla Apolló Színpad: „Vonósnégyes"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék