Színházi Élet - 1922/39. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 13 A Detektív-kisasszony Sebestyén Géza úgy lát­szik az idén arra számí­tott, hogy a nyár örökké fog tartani. Erre vall, hogy bár a kalendárium már a Budai Színkör nyári sze­zonjának végét mutatja, benn a színkörben még most is olyan lázas munka folyik, mintha júliusi fő­szezonra készülnének. De­nikre : a Krisztina-téren még mindig nyár van és nyár lesz a Sebestyén-tár­sulat búcsúelőadásáig még akkor is, ha a Hor­váth- kert fáit közben elbo­rítaná a hó. A jó budaiak azt mondják, hogy ha Sebestyén Géza társulata decemberig játszana, akkor egészen bizonyosan de­cemberig sütne a nap. Példa erre, hogy az idén is akkor sütött ki a tavaszi napsugár, amikor Sebestyénék megérkeztek. Csak végig kell tekinteni azon a munkán, amelyet a Budai Színkör ezen a nyáron el­végzett és mindjárt szembeötlik, hogy az egész idei Programm nem volt egyéb lelkes sikerek sorozatánál. Budán még a siker is egészen más, mint például egy pesti kőszín­házban. Ott őszintébben tapsolnak, nem kí­mélik a tenyereket és nem röstelik a fárad­ságot attól sem, hogy sokszor reggel oda­álljanak az elővételi pénztárhoz, hogy hétfőn biztosítsák a szombati jegyet. Mert akármelyik műsordarabját veszi is elő a színház, mindegyikre táblás ház van. Amire még a Budai Színkör sikerekben gazdag történeté­ben is kevés példa volt, a múlt héten az őszi idő se tudott ártani a zsúfolt házaknak. Sebestyén Géza ügyesen kipark­ozta az esőt, premiert adott. Való­színűleg nagyszerűen kifejlődött időérzéke lehet, mert máskülönben honnan tudta volna ilyen pontosan kiszámítani, hogy melyik napra tűzze ki a premiert. A három nagysikerű magyar premier után most a Detektív-kisasszony című pompás operettet mu­tatták be, Kulinyi Ernő szellemes fordításában. A Detektív kisasszony librettója, ötletes, fordulatos és mindenekfölött mulatságos bohózat, amelynek szellemes helyzetein, tréfáin, kacagtató cselekmé­nyén a publikum nem győz eleget mulatni. Egy eltűnt kazetta üldözését kisérheti végig a publikum az érdekes előadás folyamán, tengeren és szárazon egyaránt, hogy vé­gül egy afrikai be­­­duinsátorban oldják meg a problémát, amelynek hőse egy tengerészkadét ru­hába öltözött fiatal hölgy, miss Nobody. A Detektív-kis­asszony előadásá­nak érdekességét növelte, hogy ebben mutatkozott be a közönségnek az új társulat, közöttük a két új primadonna : Arany Tilla és Po­gány Klári, akik mindketten tehetsé­ges színésznők, kel­lemes m­egnyerő kül­sővel, szép hanggal és színészi kész­séggel. A fér­fiak is mind kitűnőek : Szirmai Vil­mos, Deréki János, Ro­honczy Mi­hály, Pallós János. Lóránt rendező, Do­náth karmes­ter is kitűnőek Fönt : Deréki és Pogány, Tilla, De középen : Szirmay, Arany Tilla, Deréki, lent : Rohonczy és Arany Tilla Budai Színkör: .A detektívkisasszony" Angelo foto

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék