Színházi Élet - 1923/2. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Ismét megnyílt a Faun Egy havi kényszerű szünet után az elmúlt héten ismét megnyílt a Faun s az első esték telt házai igazolják, hogy a közönség még nem felejtette el a rövid múltú, de sikerekben gazdag kabarét. Lénárd direktor, akinek energiája nem morzsolódott fel az engedély körül való harcban, pompás műsorról gon­doskodott s egyben fölfrissítette a művész­gárdát, amely a legelismertebb és legnép­szerűbb kabarészinészekből áll. Bársony Dóra, a m. kir. Operaház tagja estéről-estére frenetikus sikerű magyar dalokat énekel, amelyek közül egy remek irredenta-dal és Petőfi „Rózsabokor a domboldalon" című verse vége-hosszát nem akaró tapsot pro­vokál. Virágh Jenő kitűnő kuplékkal lép föl s az operaparódiában, valamint a bluett­ben játszik, azzal a friss és közvetlen hu­morral, amely mindenütt és minden műsor­ban a legelőkelőbb helyet biztosítja neki. Külön szenzációja a Faun előadásainak Lénárd Béla direktor, aki három évi külföldi turnéja után, mint teljesen kiforrott művész tért vissza. A sanzon-éneklésnek nálunk kevés hivatottabb, ízlésesebb és intelligensebb művelője van, mint ő. Egyébként az opera­paródiában és a bluettben lép föl. Szentiványi Kálmán verses konferanszai ebben a műsorban is külön csemegéje a Faun előadásainak. A pompás humorú Páz­mánné­val való tréfái állandó derültségben tartják a közönséget. Radó Sándor, a jelen­legi legnépszerűbb pesti kupléénekes folyton növekvő táborának itt szerez újabb híveket vidám strófáival és vele egyvonalban élvezi a közönség kegyének sugarait Kabós Gyula, aki egy kitűnő tréfában csillogtatja páratlan humorát. A sanzon műfajnak női nemen három olyan kiváló képviselője van, mint Szász Ilona, Sugár Elza és Saásdy Alice, akiknek mindegyik egyéni stílust képvisel és műsorának legjavával lép föl. A zongoránál mint kezdettől fogva, most is Rieger Alfréd ül s a kitűnő karmester gondos munkája az előadás minden egyes énekszámán megérzik. Mindent összevetve, el lehet mondani, hogy a művészek az egyhónapos kényszerű szünet után sem vesztették el a kedvüket és friss erővel indultak a közönség visszahódítására. A Faun csakhamar ismét a legjobban kulti­vált szórakozóhelyek egyike lesz, ahonnét a közönség a szigorúan vett előadás vége után sem távozik, hanem a fehér asztalok mellett ülve élvezi a művészek improvizált számait, így különösen Szilveszter éjszakáján műsoron kívül hatalmas sikere volt az európai hírnevű direktornénak L. Fodor Arankának, aki a Carmen nagy áriájával frenetikus tapsra ragadtatta a közönséget. A Bihar-Szilágyi Olajipar R. T. alaptőké­jét 30 millióról 50 millió­­-ra emelte fel. Charlotte Waldow a Palace-Kabaréban Ez a Rákóczi-úti kabaré rövid fennállása alatt elérte azt az eredményt, amelyért más hasonló vállalkozások gyakran éveken ke­resztül küzdenek. Ma már a legnépszerűbb kabarék egyike , a folytonos zsúfolt házak teljesen igazolják az igazgatóság intencióinak a helyességét. Eredeti műsor, ízlés és válto­zatos rajz jellemzik ezt a műsort, a legki­sebb feladatokat is a legjobb erőkre bízzák. A januári műsor egy speciális attrakcióval bővült , elsején kezdi meg ugyanis vendég­játékát : a bécsi star, Charlotte Waldow, aki­nek az egyénisége annyira érdekes, műsora annyira népszerű, hogy bizonyára a legszé­lesebb körű érdeklődés fogja kísérni min­den egyes fellépését. Csevegő ő, minden szava csupa humor és ötlet ; előadása ka­cagtató , mindig aktuális, de sohasem bántó. A nagy Grünbaum Fritz iskolájából való új műsora nagy részét is ő írta. Művészpár még ilyen sikert ebben a zsánerben sohse aratott, mint ők Európa minden világvárosában. — A szezon szenzációja lesz, akit mindenki­nek meg kell néznie. Európai turnéjáról most érkezett el hozzánk Charlotte Waldow, akiről az összes külföldi lapok a legnagyobb elragadtatás hangján írnak. A nálunk még nem hallott dizőz be­mutatkozása, valóságos revelációként fog hatni. Mellette a Palace Kabaré kitűnő együttese, előreláthatólag, szintén ki fogja venni részét a nagy sikerből, amelyben eddig sem szű­kölködtek. 49 A női szépség esztétikája Rózsa Miklós, a női szépség esztétikája című könyv szerzője régi, kitűnő nevű mun­kása az irodalomnak, akinek működését az írói tehetségnek minálunk szinte szokatlanul nagy képzőművészeti szaktudással való egyesü­lése jellemzi. Az író és esztétikusnak ez a kettő­sége érzik új könyvén is, mely a női szépséget vi­lágosítja meg különböző szempontokból. Köny­nyed és kellemes modorban és mégis a szellemes ember paradokszonyain túlszántó komoly­sággal és tartalmas mélységgel beszél a di­vat változásának lelki okairól, a művészet és erkölcs összefüggéséről, a női test esztétikai szabályairól, a festett hajról, vérző szájról és végül az otthon művészetéről. Könyve úgy­szólván enciklopédikusan foglalja össze mind­azt, amit ebben a kérdésben minden művelt és gondolkozó embernek tudnia illik. Őszinte gyönyörűsége lesz mindenkinek, aki ezt a köny­vet elolvassa, sok új szem­front fog megvilá-­­ gosodni előtte és a női szépség misztériumai-­­ ban keresve sem találhat jobb és hűbb ka­lauzt ennél a bájos munkánál, amely már külső köntösében is méltó tartalmához. (forró)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék