Színházi Élet - 1923/6. szám

24 SZINHÁZI Megnyilt a Bonbonnière! Bonbonnière! E szóban visszacsendül az elmúlt és majdnem elfelejtett békeidők va­rázsa, amikor ez a szó az igazi hamisítatlan kabaréművészetet, a jó kedvet és a szellemes ékcet jelentette. Ezzel a szóval indult útjára valamikor a magyar kabaré-színjátszás, hogy hosszú évek után megújhodva és megfiata­lodva újra ezzel a drága csengésű szóval köszöntsön be hozzánk. Az irói gárda egyik jeles tehetségű tagja, Lengyel István kollégánk ébresztette fel ál­maiból a Bonbonnière-t : ezzel a címmel mű­vészi kabarét nyitott, intim és meghitt fészket a könnyű múzsáknak. Az új Bonbonnière a Podmaniczky­ utcában talált hajlékot, az Ist­ván király szálló épületében. Finom és mű­vészi berendezésű helyiség fogadta a premier estélyén a kíváncsi publikumot. A vállalkozók számos milliót áldoztak az átalakításra és megteremtettek egy bájos, díszes cukorkás­dobozt, egy valódi Bonbonnièret, amely már az első pillanatra a legkellemesebben hat a szemlélőre. A bordó tónusú nézőtér homlo­kán­­kecses színpad díszeleg, a falakon Szi­gethy István nagyszerű humoros rajzai füg­genek és a helyiség elrajadó művészi szo­bával folytatódik, amely valósággal hisze az artisztikus berendezkedésnek. A vonzó külső keret után a premier kényes publikuma sok szépet és jót vár a megnyitó műsortól és várakozásában nem is csalódott. Azok a nagy nevek, amelyek a plakátokon ígérték, megjelenésüket valóban meg is jelen­tek a Bonbonnière kis színpadán és művé­szetük legjavával alapozták meg az új kamara­színház sikerét. • Márton Erzsi és Halmay Vilmos nézőtéri jelenete pótolja a műsorban a sablono­s szín­házavató prológot, amelynek obligát jambusai helyett a közönség sokkal szívesebben fo­gadta az ötletes párbeszédet. Utána Márton Piri a színpadon maradt, a „gyúródeszkán", amint a megnyitó jelenetben nevezi a picinyke kedves színpadot és egy hangulatos dalt énekel nagy tetszés mellett. A közönség már a bevezető számnál fel­melegedett és ettől kezdve a legnagyobb ér­deklődéssel fogadta a műsor újszerű számait. „A kórus fellázad" című bluett, amely egé­szen új utakat jelöl meg a hasonló zsánerű LUKÁCS SÁRI Bonbonnière-Kabaré — „Megnyitó műsor" Mészöly [elv. SZIGETHI ANNUS Bonbonnière — „Megnyitó műsor" Mészöly fo­v. ELET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék