Színházi Élet - 1923/13. szám

47 SZÍNHÁZI ÉLET Este érkezett Miskolcról, elment a Nyujorkba vacsorázni, onnan két óra­kor elnézett egy kicsit az Otthonba, majd visszament a Nyujorkba reg­gelizni, majd bő reggeli után átment Budára arra a gyűlésre, amelyet a Hollós Mátyás-társaság az állandó budai színház dolgában tartott és ott egy olyan friss és elmés beszédet vágott ki, mintha akkor kelt volna fel. — Apropó elmés beszéd, ott volt az Újságkiadók matinéján Rákosi Jenőt meghallgatni ? — Ott. És most még jobban bá­mulom ezt a bámulatos öreg urat, mint eddig. Mert a beszéde közben valami áramzavar következtében hir­telen kialudtak az összes lámpák. Rákosi Jenő nem jött zavarba, a beszédét a vaksötétben folytatva tré­fásra fordította és hosszú perceken keresztül, míg a lámpák megint ki­gyúltak, olyan elmésen és humoro­san tartotta szóval a közönséget, hogy lépő gavallér melyik kocsiba fog szállani. — Nos ? — A hitvesi frigy győzött. A férj a feleségével robogott el. — Mi volt az elmúlt hét szenzácija ? — Zukor Adolfnak, a Famous­ Players Lasky Corporation teljha­talmú elnökének megérkezése. Ez a filmkirály, akinek Amerikában külön­böző filmüzemeiben több mint kilenc­ezer alkalmazottja van, egy napra jött haza, de olyan jól érezte magát, hogy egyik napról a másikra ha­lasztotta elutazását. Végre hétfőn búcsúztak el tőle tisztelői nagy ban­ketten. Én is búcsúzom. — Hova megy ? — Egy szenzációs vacsorára. Lányi Dezső és Márkus Jenő, az úgyneve­zett Csütörtöki Társaság házigazdái látják vendégül a Liget­ Klubban az irodalmi és színházi élet kiválóságait. A kiszivárgott hírek szerint ez lesz a sötétben csak úgy rengett a hahota.Óo­j az id­ei szezon legsikerültebb vacso­­­rája. Majd referálok. Viszontlátásra. Van valami jó pletykája ? — Van. Ezúttal a Markó­ utcai fog­házról beszélek. A fogház kapujánál ugyanis kétféle nők szoktak feltűnni : az egyik faj­tájú nők viszik be a kosztot rab hozzátar­tozójuknak, a másik csoport pedig kocsi­val várja a kiszaba­dulókat. A héten egy közismert pesti gaval­lér kiszabadulása volt esedékes. Vizsgálati fogságba került, mint kisült, ártatlanul. A gavallért két kocsi várta. Az egyikben a felesége, a másik­ban egyik színházunk ifjú hölgy tagja. Ál­talános és feszült vá­rakozás figyelte, hogy a fogház ajtaján fel-Gimnazisták — a „Költő és Halál"-ban A VIII. kerületi Zrinyi Miklós főgimnázium növendékei, az inté­zet segélyalapja javára március 15 ikén előadták Herczeg Fe­renc „Költő és Halál" című egyfelvonásosát. Képünk a szerep­lőket ábrázolja : Szabados János, Krammer Magda, Szőke Sán­dor, Bondy István, Hecht Bözsi, Josefovits László, Turóczy Jenő és Causer Sándor Ma esi felv.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék