Színházi Élet - 1923/13. szám

Operett, dráma, vígjáték, tréfák az Intim-Kabaré új műsorában Változatos, érdekes a terézkörúti Intim-Kabaré új műsora, amelyet lelkes tapssal fo­gadott a bemutatón a közönség. Kövessy Albert szellemes vígjátékával kezdődik a műsor. Az új lakás, témája fordulatos, feldolgozása meg­lepően ügyes. Veé­r Andor és Gallai Nándor viszik sikerre a kis egyfelvonásost. A műsor középpontjában Szántó és Vasvári operettje áll, amelynek fülbemászó muzsiká­ját Gaál Tibor komponálta. Mimiről, a pri­madonnáról mesélik el a szerzők, milyen odaadóan szereti Pált, a zeneszerzőt. A kom­ponista levelet kap apjától, hogy néhány óra múlva megérkezik és menyasszonyt is hoz a fiának, Lilit, akinek tíz millió a hozománya. Miminek kezébe jut a levél : kétségbe van esve és különösen akkor lép tetőfokára a kis primadonna ijedelme, mikor a tízmilliós meny­asszony életnagyságban meg is érkezik. A Mimi azonban jó operett, sok bonyodalom után minden rendbe jön és a vidám hangu­latú darab általános boldog házassággal vég­ződik. Szeless Elza a főszerepben tehetsége legjavát adja, szép, temperamentumos és igazi primadonna-sikere van. Méltó partnere a vendégszereplő Kompóthy Gyula, a Fővá­rosi Operette Színház tagja, akit nem kell kü­lön bemutatnunk a publikumnak, Gallai Nán­dor, Halász Vilma, Ballai Manci és Veér Andor játszanak még Szele­­sen és Kompóthyn kívül a sikerült kis operettben. A darabok közül talán legjobban Tyrnauer István és Zsiray szenzációs kis drámája, a Farkaskirály tetszett. Az irodalmi szépségű drámát Balla Kálmán, Dénes György, a Víg­színház tagja és a talentumos Szécsi Böske játszották. Nagyon sokat mulattak Nansen Péter víg­játékán, a Nászéjszakán, amelyben kitűnőek voltak Dénes György, a nagyon tehetséges Iványi Mária és Halász Vilma. Sokat tapsol­tak a kis tréfák közül A zsebkendőnek, C. Nagy Gyula mókájának. A tréfában Iványi Márta és Veér Andor játszottak. Szentiványi ötletesen konferált. Jók a ma­gánszámok is : Szeless, Kompóthy,­Andai, Her­mann Böske, Varga Lenke mind kitűnő da­lokkal szerepelnek. Gallai és Ballai Manci figyes táncduettel tűnnek föl. Premierek Marosvásárhelyen Marosvásárhely, 1923 március (A Színházi Élet tudósítójától) Március hatodikén volt a marosvásárhelyi színházban Földes Imre pompás vígjátékának, a „Lányom hozománya 500 millió" nak a premierje. A darab igen nagy sikert aratott, a publikum sokat tapsolt Fekete Mihály di­rektornak, aki a bárót, Fekete Irénnek, aki a nagymamát, Hevesi Miklósnak, aki a herce­get, Horváth Lászlónak, aki a fiatal bárót, Katona Irénnek, aki a baronesszt játszotta igen talentumosan. Március 9-én került színre először a „Dé-Dé" Zöldhelyi Annussal, Kürthy Böskével és Deésy Jenővel a főszerepekben, 12-ikén a „Kékszakáll nyolcadik felesége", 16-ikán Herczeg Ferenc „Tillá"-ja került színre. A „Bajadér" tíz zsúfolt házat csinált Maros­vásárhelyen. A társulat most az „Elefántéra, a „Bolond Istók"-ra és az „Olivia herceg­nő"-re készül. A kultúrpalotában még ebben a hónapban eljátssza a társulat a „Lear ki­rály"-t. A társulat különben egyre-másra hozza ki a klasszikus darabokat. Ebben a szezon­ban az „Othello", a „Velencei kalmár", az „Ember tragédiája" többször szerepelt a mű­soron. Május elsején Szabadkára megy a tár­sulat kéthónapi vendégszereplésre. A Bajadér — Győrött öt zsúfolt ház nézte eddig végig a győri színházban a „Bajadér"-t. A pompás operett igen nagy sikert hozott a győri társulat sze­retett primadonnájának, Rácz Adának, aki annyi kedvvel, bájjal, temperamentummal játssza, énekli, táncolja Marietta szerepét, hogy a közönség nem is tudja mér eléggé tapsolni ezt a kiváló talentumú fiatal szí­nésznőt. A címszerepet Biczó Margit játssza és gyönyörű koloratúrája pompásan érvénye­sül a szerepben. Gömörynek, Polgárnak, Váradinak van még nagy sikere a „Baja­dér"-ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék