Színházi Élet - 1923/32. szám

SZÍNHÁZI ÉLET nül . . . Hogy mért jövök ebbe a piszok fészekbe, igazán nem tudom ... (A nyak­kendőjét köti.) Kalauz. Hát nem valami hire a hely. Csillag. No, majd meglátjuk, mit lehet csinálni . . . Kalauz. A vásárra tetszett jönni? . . . Csillag. Vásárra? . . . Micsoda vásár van itt ?.. . Kalauz. Lóvásár. A harmadik osztályon hallottam . . . Csillag. Lóvásár ? ! Krach ! . . . Tele lesz minden szálloda ! . . . Nem ! . . . Lovak­kal nem foglalkozom . . . Különben kell egy embernél nagyobb ló? . . . Tisztelet a kivételnek, de azt a kivételt én vállalom és ha öt perc alatt nem teszem lóvá, hát nyergeljenek meg . . . (Fölveszi a kabát­ját.) Na, majd meglátjuk, mit lehet csi­nálni . . . Kalauz. Hát bizony, nehéz az élet, kérem . . . Csillag. Nős ? Kalauz. Nem! Csillag (ránéz): Akkor mit akar ? ! . . . Adjon hálát az Istennek ... Én tudom... Nekem van egy kis tapasztalatom ebbe... Ide nézzen kondoktor úr . . . (Előveszi a névjegytárcáját és abból egy csomó arc­képet szed elő.) Kalauz. De nagy családja van a nagy­ságos urnak . . . Csillag (a képeket magyarázva), ez én vagyok és az előbbeni feleségem ... ez a mostani feleségem és az ő első férje . . . ez itt az ő előbbeni férjének a mostani felesége ... és ez itt én vagyok és az előbbeni feleségem mostani férje ... ez pedig . . . Kalauz (a homlokához nyúl). Jaj kérem... ez . . . (szédül). Csillag. Mi az ?.. . Kalauz. Egy kicsit a fejem... (A divány mögött eltűnik ) Kalauz (figyelmeztetve).Hát a cipők nagy­ságos úr! . . . Csillag (komoly ijedelemmel): Hopp ! A cipők csakugyan ! . . . (Gyorsan kezdi fel­húzni és befűzni.) Majd elfelejtettem . . . Kalauz. Mindig cipők nélkül tetszik utazni? . . . Csillag (fűzi a cipőt): Igen ! . . . Nem szeretem, ha a szakaszba mások­ is van­nak ! . . . Kalauz (a divány mögött már eltűnt). Csillag (fűzi a cipőt). Kalauz (kivül kiált). Mezővár! . . . Öt perc! . . . Csillag (összekapkodja a holmiját). (Függöny) (A függöny előtt. Jobbról egy lépésnyire bejön a mezővári Fekete Sas szálloda kérszolgája. Lapos sapkáján a szálloda neve. Balról különböző utasok jönnek, különböző úti készségekkel és jobbra távoznak.) Bérszolga (az utasoknak hangosan ajánlgatva). Fekete Sas szálloda! Omni­busz ! Fekete Sas!... Hotel Fekete Sas !... (Állandóan kínálja.) Csillag­­jön balról a kofferjeivel, a vállán a felöltőjével. Jobbra megy, majd hirtelen visszafordul­. Hé ... most jut eszembe ... elfelejtettem Pesten jegyet váltani ... (Is­mét jobbrafordul.) Na nem baj !... Majd visszafelé ! . . . (Nevet. Most a bérszolgá­hoz.) Mi az? Mit kiabál maga itt? Bérszolga. Fekete Sas kérem a lássan ... Csillag. Mi az ?.. . Mutassa ! ... Mada­rat árul ? Bérszolga (mosolyogva az utazó úr tré­fás kedvén, jobbra kimutat). Tessék be­szállni kérem a lássan! . . . Csillag (megelégedéssel bólint). Az más !... (Nyugodtan elteszi a fényképeket és rög­tön elővesz egy kis jegyzőkönyvet, leül és mosolyogva inni kezd.) Utazás Mező­várra... kalauz, uton, elfelejtetve jegyet kérni — bevétel : korona Kettőezerkettőszázhatvan. (Gondosan elteszi a noteszt, amelynek az oldalába dugja a ceruzát.) N­al ... Kleine Fische, gute Fische­­ . . . (Fölkel, leszedi a hálóból a koffereket.) Kalauz (ismét megjelenik). Itt vagyunk már kérem . . . Bejár a vonat ! Csillag (egy riadt pillantást után hirte­len nagyon jószűt el kezd nevetni). Ja ?... Igen ? ... Kész vagyok !... Megyek már!... Magyar gyártmányú szentgothárdi.­­ Pordőselyem. Ernyőselyem. Ruhaselyem. Fehérneműselyem. I Lyoni Selyemóraház (GolfsbeiW JS Sarai) JF Koronaherceg­ utca 16. Telefon: 176—83. Jj •Kdap'ITOS éS LGKB€R€T2B€ZO SÜDOPeSt: VII. 15TVÚT2 ÚT 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék