Színházi Élet, 1923. október 7–13. (12. évfolyam, 41. szám)

1923-10-07 / 41. szám

művésze, végigharcolta volt a világhábo­rút és asszonnyal tért haza a frontról, oda­kinn elvett feleségül egy orosz hölgyet. Földényiné semmit sem tud magyarul, de viszont Csehov darabját eredetiből olyan jól ismeri, hogy az Ivanovnak ő volt a legodaadóbb és legfeszültebben figyelő nézője. Sőt el is sírta magát az előadáson, mikor a kulisszák mögött az első felvo­násban a kis verébről szóló eredeti orosz dal felhangzott. — Új szerződés ? — Dán Norbert, az ismert filmszínész, aláírta azt a szerződést, amely bonviván­szerepkörben a Király Színházhoz köti. A film tehát elveszt valakit, de kap érte egy annál érdekesebbet. Báró Madarassy-Beck Tessza, Beck Gyula báró lánya, el­határozta, hogy filmszínésznő lesz. A megjelenése kétségtelenül alkalmassá teszi arra a snájdig kis baronesszt, hogy ezt a passzióját kielégítse. Attól sem fog majd megijedni, ha majd egy nehéz lo­vasbravúrt kell eljátszania a filmen. De ezenfelül még azt hallom Gellért Lajostól, akitől órákat vesz, hogy Tessza baronessz feltűnően érdekes tehetség is, akinek kár volna nem . Meséljen játszani­ még valamit. — A Pesti Kabaré premierje után a dizőz egy érdekes csokrot talált a laká­sán. A csokor mindössze tíz szál rózsából állt, de mindegyik rózsa­szála egy-egy Mester-részvénybe volt burkolva. A ked­ves figyelem elkövetője, a primadonna hivatalos vőlegénye volt. Más. A „Két Mihályi lány", Bus Fekete László uj da­rabja új címet kapott. Beöthy László „özvegy Mihályiné"-ra változtatta a cí­met. — Házasság, válás ? — Mesélhetek egy válásról, de csak ne­vek nélkül. A férj már régóta gyanako­dott, hogy a barátja nem minden ok nél­kül keresi mindig az ő felesége társaságát. A feleség és a barát azonban vigyáztak és a dolog éveken át folytatódott anélkül, hogy a férjnek alapja lett volna felszó­lalni. Most azonban a feleség elhatározta, hogy a barátja egy nagy gyöngyöt fog (A Színházi Élet strandpályázata) ZAGREB VILMA (BRIONI) (A „Színházi Élet" strandpályázata) VASS MARGIT (SZEGED)

Next