Színházi Élet - 1923/43. szám

S­Z­I­V­FK­­ 7­I­P­f­F , hogy a leányom színésznő lesz — meséli, — de nem is mutatott semmi hajlandóságot gyerekkorában a színészet iránt. Kolozs­várott laktunk és itt a felső leányiskolában léptették föl először Böskét. Ettől a szerep­léstől kezdve egyszerre kedvet kapott ahhoz, hogy színésznő legyen és már nem is kérte, hanem követelte ehhez az engedelmemet. Meglepett a dolog, a Böske hirtelen és aka­ratos elhatározása, már csak azért is, mert szigorúan kordában tartottam őt eddig és színházba igazán nagyon ritkán engedtem el. Böske győzött, nem a papa szigorúsága, Budapest, színiakadémia, a Nemzeti Szín­ház : na, ezzel az utóbbival azután magam is meg voltam elégedve. Mosolygott Ághy Ibácsi, levetette egy pilla­natra a főpénztáros komoly és szigorú arcát. NAGY GYULA, ny. miniszteri tanácsos, Nagy Izabellának, a Nemzeti Színház mű­vésznőjének a papája a Pester Lloyd szer­kesztőségében fogadott. — Komoly, akaratos gyerek volt a leá­nyom­­— kezdi mesélni. — Zárdába adtam őt Veszprémbe, ahonnét 14 éves korában ezzel jött haza : ,,Papa, én vagy apáca le­szek, vagy színésznő !" Mi természetesen egyiket sem akartuk, azt szerettük volna, ha szépen férjhez megy. A zárdában a leányom­nak sohasem kellett szobát takarítani, mint a többi növendéknek , mert ő a templomban énekelt és a főnöknő nagyon becsülte a szép hangjáért. Először azt akartam, hogy éne­kesnő legyen a leányom, adott is néhány kom­certet, amikor jött a Falu rossza és bemutat­kozott Nagy Izabella, a színésznő. S ettől­ kezdve körülötte forog minden : ő az úr a házban. Mit csináljak ? azóta, ha fölmegyek az Otthonba, nem azt mondják : itt jön a méltóságos szerkesztő, hanem csak azt, h­ogy : a Nagy Izabella papája ... D­e azért nem úgy mondja ezt Nagy Gyula, mintha talán rosszul esnék neki a változás. Körriportunk következő állomása STERN ZSIGMOND, nyugalmazott villam­os-főellenőr, Sebestyén Géza színigazgató édesapja. Ő a legszigorúbb valamennyi papa között. El se hiszi pedig róla az ember, olyan szelid, mo­solygós ember. Ezeket mondja : — Gézát hat hétig a házba sem eresztet­tem be. A levelét, amit irt, föl se bontottam és csak ugy fogadtam vissza, hogy a jósá­gos anyja azt mondta : Vagy visszajön a h­ad, vagy én is elmegyek ! Haragudtam a Gézára, mert azt akartam, hogy rendes pol­gárember legyen, mint az apja. A Pesti Hír­lap kiadóhivatalában dolgozott akkor, havi 60 forintot keresett, ami igen szép pénz volt A világért sem­ akartam színészt belőle, csak Váradi Antal szavára nyugodtam meg . Ne NAGY GYULA Nagy Izabella papája (Harsányi felv.) STERN ZSIGMOND Sebestyén Géza papája (Harsányi felv.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék