Színházi Élet - 1923/48. szám

38 SZÍNHÁZI PZ­LET Budapest este 10-től záróráig A múlt héten körsétát tettünk Budapest vacsorázó­helyein és azzal végeztük, hogy csatlakoztunk egy társasághoz, amely mu­latni indult. A mulatóhelyekről azonban majd csak a mostani számban emlékezünk meg. Mielőtt éjszakai körutazásunkról beszámol­nánk, meg kell állapítanunk, hogy két va­csorázó­ helyről készakarva nem emlékeztünk meg múlt számunkban, főkép azért, mert ezek nem kimondottan éttermek és mert bár­helyiséggel vannak kapcsolatban. Az egyik a New­ York, a másik a Cifi­-cukrászda. Nehogy ezeknek a helyeknek a közönsége hanyagsággal vádoljom­, megírjuk, hogy a New-York-bárban legutóbb, mikor ottjár­tunk, a következők neveit jegyeztük fel : gróf Károlyi László, báró Schell Pál, Batthyány Gyuláné grófné, Teleki Gézáné grófné, Kenesse­y István Lajos, Csarada György, Csuha Sándor, Ordódy Béla, Kállay Tamásné, Patay Katinka, Bilkei-Papp István, Sibrik Sándor stb. A City nevezetű bárban, vagy cukrászdá­ban, vagy ha tetszik vacsorázó­ helyen sok is­meretlen ember közt gyakran tűnnek fel a Vígszínház tagjai közül néhányan és gyakori vendég itt Szemző Gyula és Szunyogh Andor, aki száz szál gyertyát létet fel az asztalra, úgy huzatja magának a Fráter Lóránt nótá­ját. A száz szál gyertyát már künn a kony­hában felerősítik egy előkészített asztalra, s mikor az ismert nóta felcsendül, meggyújt­ják a száz gyertyát, behozzák a lobogó fény­ben úszó asztalt és a cigány tusst húz. Itt a cigány arról nevezetes, hogy énekel is. Ma­gyarosan, cigányosan énekel és cifrázva kí­séri magát a hegedűn. Inneni aztán át is térhetünk a­­ mulató­helyekre, amelyek közül természetesen csak azokat említjük meg, ahol Társaság-rovatba illő névsorokat lehet összeállítani. A Pari­sien Grill és a Cercle ezek a helyek, meg az Imperial Grill. Ezeken a helyeken sok mág­nás is megfordul, akik amellett még két bár­helyiséget is nagyon divatossá tettek Pesten, az Admiral-bárt és a kis Fröhlich bárját a Cercleben. Idesorozhatjuk még a Pêle-mêle mulatóhelyet is, melyet köznyelven „méla péla" névvel illetnek, míg a Cercle des etrangers-t röviden ,,étrongy"-nak hívják, vagy ,,szerklus"-nak. Mondanunk sem kell, hogy nem a mágnások ne­vezték el őket így. A Cercle és a Parisien Grill látogatóiról nem érdemes külön névsort csinálni, mert itt hetenként átlag mindenki megfordul. Nincs annyira speciális publikumuk, mint a két divatos bár­nak, melyekbe az említett éj­szakán magunk is ellátogattunk. A Fröhlich-bárban egy gyönyörű fiatal asszonyt láttunk mindjárt a bejáratnál : gróf Mikes Miklósné Batthyány André grófn­ét, ki férje és Bubido-Zichy gróf társaságában hallatlan szeretetreméltósággal mulatott a Fröhlich nótáin. Egy másik mágnásasztalnál Pálffy József gróf és felesége, Jakabffy Ti­bor, Andrássy Mihály gróf, Apponyi grófné és Sturdza hercegné ültek, egy harmadiknál Bethlen András gróf és ifj. Horthy Miklós. Odescalchi Miklós herceg is benézett egy pil­lanatra. Egyik páholyban Roboz Imre, Rát­kay Márton és Fried Pál ültek, a sarokasz­talnál magányosan Szapáry gróf. Néhány olasz és francia követségi úr egészítette ki még az együttest. Az Admirál-bár csak éjfél után élénkül meg. Ha záróra-meghosszabbítás van, még később. Itt sírvó Annie a szeretetreméltó Rovatvezető: Báró Schall Ernő JÓZSEF FŐHERCEG héten ünnepelte meg házasságának harminc éves évfordulóját (Rozgonyi felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék