Színházi Élet - 1923/51. szám

Repülő skibajnokok a hómezők fölött Éjszakai kaland St. Moritzban Az Urániában egyetlen olyan film sem je­lenik meg, amely megszakítaná táblás házai­mik sorozatát. Most újból egy nagyon érde­kes és szenzációs film attrakciót hoz ki ez a kitűnő és előkelő mozgóképszínház, am­elyet a közönség bizonyára nagy örömmel fogad." A legszebb filmszínész sem olyan népszerű, mint az a miliő, amely az Uránia műsorát olyan gyakran uralja : az északi vidék és az északi élet fenséges, lebilincselő képe és re­gényei. Eddigi sikerei után újból a havasok honában játszódó filmet játszik az Uránia. Éjszakai kaland a hómezőkön a film címe, amelyet az Oberlender-cég hoz forgalomba. A világ legnagyobb ski-filmje ez az attrakció, amelynek főszerepeit Nor­végia Finnország, Svédország, Németország, Anglia, Svájc és Magyarország bajnokai ját­szák. Déván István a magyar bajnok, akit ott látunk a hómezőkön végigsiklani, bra­vúros könnyedséggel és ügyességgel. A sportfilmnek nemcsak ski-szempontból vannak páratlanul érdekes részei, hanem a mozilátogató közönség szempontjából is. Bá­jos szerelmi történet, kedves és lebilincselő mese áll a film középpontjában : a női kacér­ság és hódítás érdekes meséje, kedves turistalány és fiatal ski-bajnok szerelme vonul végig a filmattrakció hét felvonásán. Engadinban és St.­Moritz legszebb vidékein és hóval borított hegyei között játszódik le a film meséje és a nagy skiverseny, amely­,­nek minden fordulatát szinte lélekzetvissza­f­ojtva figyeli a néző. A­­turistalány szerepé­ben kitűnő alakítást nyújt a finomarcú, csi­nos Lotta Korf, aki olya­s jól és ügyesen játszik, mintha legalább is színésznő lenne. Pedig ő is csak ski-bajnok. Partnere, Man­nes Schneider, a német olympia-játékok nyertese, aki­ ugyanolyan jó filmszínész, mint amilyen nagyszerű bajnok. A legmerészebb artista-bravúrokat is fö­lülmúlják az Éjszakai kaland a hómezőkön című film szereplői. A legmerészebb fordula­tokat olyan könnyedgn­ csinálják meg a leve­gőben, a lejtőkön lefelé,,szinte repülnek, úgy hogy igazán élvezet nézni és csodálni őket. Biztos, hogy az Urániának ezzel a filmmel nem min­dennapos sikere lesz, amit a gyönyörű táj­felvételek is elősegítenek. Jelenet az „Éjszakai kaland a hómezőkön" című Oberländer-fi­lmből. Bemutatja az Uránia

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék