Színházi Élet - 1923/51. szám

színházi ÉLET Bemutatták az első magyar történelmi filmet A magyar Zigota sikere Filmre vitték Gárdonyi Géza híres és örök­becsű regényét, az Egri csillagokat, amelyet csütörtökön muta­ttak­­be a Royal Apolló­ban. Igaz gyönyörűsége telt az összegyűlt közönségnek a költői szépségekben és kitűnő beállítású, történelmi részletekben gazdag filmattra­kcióban. Fejős Pál rendezte az Egri csillagokat és bebizonyította, hogy milyen ügyesen tud monumentális, megrázó és le­bilincselő filmet nekidézni. A díszletek és kosztümök tervezéséért Básty Istvánt illeti igaz elismerés, a fotografálásért pedig Papp Gyulát. A külföldi filmek mintájára a magyar filmslágerhez külön kísérő zenét is szer­zettek, amely Angyal László zenei kulturáltságát és invencióját dicséri. A rendező a film szereplőinek összeválo­gatásánál, nagyon helyesen, azt tartotta szem előtt, hogy minden szereplő magán viselje a karaktert, amelyet számára a­z alakítás előír. Nem hiába ment ki Fejős Pál Amerikába, filmjének elkészítése után, de tényleg, ren­de­zői munkájában nagyon sok amerikai tech­nika és ötlet valn. Átérezte az amerikai fil­mek egyik legfőbb titkát, azt, hogy a jó film­hez szükséges a szereplőknek a regény figu­rái szerint való összeválogatása. A film kü­lönböző szerepeiben kitűnőek Jankovszky Mara, Takáts Ily, Stella Gyula, Fülöp Sán­dor, Sziklai Béla, Bihari Sándor, Baló Ele­mér, Réthey Lajos, Vaszari János, Sziklay Kornélné. Ezt a nagyszerű magyar történelmi filmet, amelyben Gárdonyi Géza regényének minden poétikus szépsége hűen visszatükröződik, a Magyar Kulturház Irodalmi és Művészeti Részvénytársaság hozza forgalomba, az első amerikai stílű magyar burleszk­kel együtt. Czibére és a lópatkóbanditák­nál kacagtató ar­tista-burleszk címe és minden jelenetében ügyesség, ötlet és sok eredetiség van. Alt­mayer István rendezte a burleszket és fő­szerepét Ehrenthal Béla játssza, a­ki pompá­san parodizálja a népszerű Zigotát. Hogy teljes legyen a burleszk sikere, föliratait a kitűnő Kálmán Jenő, a­ Színházi Élet mun­katársa írta és humorából bő részt juttatott Czibere úr kacagtató történetéhez. Dicsérettel kell írni Keglevics Marienről és Verbőczi Háról, erről a két szép fiatal lányról, akiik nagyban hozzájárultak a burleszk sikeréhez. JANKOVSZKY MARA az „Egri csillagok" főszereplője EHRENTHAL BÉLA Zigotát parodizálja az első magyar burleszkben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék