Színházi Élet - 1924/2. szám

60 SZÍNHÁZI ÉLET ! JÖN! BÉKEFFY! VIG S­Z­IN PA­D Január 18-án megnyílik­ az ideális magyar kabaré. — A Vigszinpadon az összes nagy magyar művészek fellépnek. — Költői ciklus, állandó iro­dalmi matinék, magyar írók a porondon — és mégis fő a humor! .­.­. J I "Ja ' r 'ái Ezerkilencszázhuszonnégy, január 18. Ezen a napon a Fővárosi Operettszínház nagy­mező­ utcai frontján felragyog egy új cégér : VÍGSZINPAD és ugyanezen a napon a Rákóczi-út egyik szállodája előtt behunyja szürke szemét egy ívlámpa, amely mögött éveken át ékeskedett, mint egy szigorúan parancsoló felkiáltójel, ez a cégtábla : Békeffy—Boross kabaré. Mintha az anyag megmaradásának tör­vénye érvényesülne itt, a cégtábla meg­semmisülésén és újjászületésén keresztül, a fizikai alaptörvény szerint tehát így hatá­rozzuk m­eg ezt az anyagcserét : A Békeffy— Boross kabaré nem szűnik meg, csak számos értékes alkatelemekkel egyesülve és azokat anyagbőségének növelésére előnyösen fel­használva, teljesen átalakul. Ezt a sémát azért állítottuk fel, hogy aki netalán csodálkozna a Békeffy—Boross ka­baré megszűnésén, az szabályszerű magyará­zatot kapjon erre. Mert azt is kérdezhetik az emberek : Miért történik az átalakulási folyamat ? Hiszen Békeffy—Boross kabaréja első­rendű műsorával elsőrendű üzlet volt. Csak-h­ogy az egyéni ambíció kifogyhatatlan. „Ha két annyit adsz is magadból az emberiségnek, mint amennyit a legnagyobb alkotó, az Isten adott, még akkor sem lehetsz magaddal meg­elégedett" —­ írja egy modern német filozó­fus és, úgy látszik, Békeffy—Borosssék is ezt a mondást vonatkoztatják magukra. Újat, nagyszerűt, valami olyat akarnak te­remteni új kabaréjukban, amilyen még nem volt Budapesten és ami egyéni ambíciójukat egy nagy lépéssel viszi előre a kielégülés felé. A Vígszínpad nagy művészi élmény lesz minden ember számára. A kabaré előkelően berendezett, színházszerű, háromszáz szemé­lyes helyiség lesz és művészi személyzete így alakul . Békeffy László művészeti vezető és Boross Géza igazgatók, Kondor Ibolya, Sólyom Janka, Nagy Mária, Pázmánné, Somló Emma, Szinnay Vera, Betegh Sándor, Hel­tai Andor, Szemere Gyula, Papp János, Mátray Jenő és Vér Dezső. A zenei vezető : Komjáthy Károly. A Vígszínpad műsora minden romantikát kikapcsoló franciás, könnyed, eredeti lesz. Fő a humor. A megnyitó műsoron például a következő darabok szerepelnek : Lakatos László: Harsányi Zsolt: Zágon István egy­felvonásai, Békeffy : Futballozni tanulok című tréfája és Panoptikum című prológja, ifj. Békeffy István : A 28-as fegyenc című tréfája Boross Gézával a főszerepben. Magán­szám csak négy lesz : Kondor Ibolya, Sólyom Janka, Boross Géza és Papp János. Most jön azonban a java : a Vígszín­padon állandóan vendégszerepelni fog­nak azok a kiváló művészek, akik kaba­réban még sohasem léptek fel. Az első műsor vendégei : Bajor Gizi és Szerémy Zoltán lesznek. A következő mű­sorokon Varsányi Irén, Gombaszögi Frida, Hegedűs Gyula, Pethes Imre, Gaál Gyula, a Góth-pár és a hozzájuk hasonló nagyok JÖN! BOROSS!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék