Színházi Élet - 1924/6. szám

SZÍNHÁZI ÉLET katonaság, zsidóság, sógorság, gójság. Ma mindenki dupla gázsit kap. C. Virágh Jenő és Pártos Gusztáv feje egymás mellett. Pokoli két arc. Mögöttük nagy tábla : ,,A lift javítás miatt nem működik". A két arc két szája elkezd járni, előbb lassan, aztán gyorsabban, még gyorsaban, legesleggyorsab­ban, eszeveszettül, őrülten, villámsebesen, m­íg végül csak egy állandó, berregés hallat­szik. A két homlok izzad, verejtékezik, sűrü cseppek permeteznek. Ez a hangok szaltomor­táléja : A liftrapszódia. 7. Asszony köt, férfi olvas. (Haraszti Mici, Kőváry) Az asszony rászól a férfire : Páris, vagy Velence ? Hova megyünk a nyáron ? A férfinek mindegy. Az asszony válogat. Felkap egy fejeskést az asztalról és a férjnek rohan. A férj didereg, fogai vacognak, haj­szálai svédtornáznak. Az egész jelenet a Lipót­mezőre kopírozódik át. Irta : Lakatos László. 8. Liptay Imre bohózata : A kölyök. Kölcsey házasságközvetítő úr belép őnagyságához, hogy őnagysága leányát kiházasítsa. Őnagy­sága átöltözik, mialatt Kölcsey lefüttyent a szomszédos kávéház terraszán portyázó sta­tisztikai hivatali dijnoknak, a házasulásra kiszemelt férfialanynak, aki kisvártatva meg HARASZTHY MICI és KŐVÁRY GYULA Pesti Kabaré . ..Párizs, varjy Velencet?" (Mészöly felv.) is jelenik, hogy őnagyságánál megejtse a háztű­znézőt. A házasjelöltek lassan, de bi­zonytalanul összemelegednek, hogy végül boldogságuk megpecsételéséül kifizessék Köl­cveynek a jutalékot. Rajna Alice, Virágh és Kőváry betegre nevettetik a publikumot, amely tíz percet pihenni kénytelen. II. RÉSZ. 1. Üres színpad, amelyre a nézőtérről mászik fel egy hölgy és egy úr. Különös emberek. A Royal-szállót keresik. Afrikából érkeztek egyenesen azért, hogy eltáncolják a Kaluát. Az exotikus ruhákból lassan felismerhetővé válik Betegh Béby és dr. Erdélyi Géza arca. Pazar tánc, elmés kupié kíséretében. Siker. 2. Virágh Jenő magánszáma. Két kuplé : „Megnéztem a Steinach-filmet és " nem használt" és „Mit tehet kapni egy márkáért". 3. Harmath Imre : Séta a Fészekben. A Szín­házi Élet munkatársa a színen. Pártos Gusz­táv rövid tíz perc alatt a következő alakok­ban ad interjút : Törzs Jenő, Hegedűs Gyula, Z. Molnár, Csortos Gyula, Boross Géza és a kis néger a Jardinból. 4. Emberek a Pesti Ka­baré előtt. Tolonganak. Mind a pénztárhoz igyekszik. A pénztár abla­kán tábla­­ .A mai előadásra minden jegy elkelt. Ez harminc napig. A műsor átkopk­ozódik a következő hó­napra is.­­ Jó éjszakát ! — VIRÁGH JENŐ és KŐVÁRY GYULA Pesti Kabaré : „Dávid király párbaj-pöre" (Mészöly felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék