Színházi Élet - 1924/25. szám

38 Párisi magyarok A párizsi futball-olimpiász szomorú aktáit nem szabad addig a Labdarúgó Szövetség poros állványain a régi nagy sikerek és a régi szomorú kudarcok mellé elhelyezni, amíg pár sorban, hazai nyomtatott betűkkel meg nem emlékezünk azokról a párizsi ma­gyarokról, akik a Stade Bergeyre és a Stade de Paris tribünjein a győzelmes lengyel és a tragikus egyiptomi mérkőzéseken, esőben és forró napsütésben drukkoltak és lelkesedtek és ujjongtak és könnyeztek a magyar csapat sikeréért és a magyar csapat bukásán. A lengyel-magyar mérkőzés alatt moso­lyogva beszélte egy párizsi nagy szabóműhely tulajdonosa : — Tizenkét magyar munkás dolgozik a műhelyemben, most már hatodik hónapja. Pontos, szorgalmas, rendes munkások, akik eddig még soha egy órát nem mulasztottak a kiszabott munkaidőből. Egy hónappal eze­lőtt megjelentek nálam mind a tizenketten és arra kértek, hogy engedjem meg nekük, hadd dolgozzanak délelőttönként egy-egy órával többet, mint amennyit a munkaidő követel tőlük Nagy csodálkozással hallgattam kéré­süket és csak akkor értettem meg őket, ami­kor előadták, hogy ezeket az órákat azokra a délutánokra kérik beszámítani, amelyeken a magyar csapatnak mérkőzései lesznek Párizsban. Huszonhat ilyen túlórája van most magyar munkásainknak — mondta moso­lyogva a nagy szabó — és ezeknek a túl­óráknak a terhére látogatják délutánonként a futball­ meccseket. Valami kis hasznuk mégis van a párizsi olimpiászból a lelkes magyaroknak. Csak két délutánt, egy lelkeset és egy szomorút tölt­hettek a magyar küzdelmek tribünjein, meg­maradt tehát tizennyolc óra, mint előre van látott haszon, számukra csepp vigasz, a nagy szomorúságban. * /I Renault-autógyár műhelyeiben kétezer magyar munkás dolgozik esztergapadok, he­gesztőkészülékek és fúrógépek mellett. Ez a kétezer munkás semmi módon nem tudott szabadságot kapni a magyar csapat első mérkőzésének délutánján. Az igazgatóság szigorú hirdetményt függesztett ki a gyár falain, amely szerint azok a munkások, akik engedély nélkül elhagyják munkahelyeiket, felmondás nélkül elveszítik kenyerüket. És a munkások mégis ott voltak a Stade Bergeyre tribünjein. A gyár villamos fővezetékében, A párisi O­lympiász úszómedencéje Tourellesben. A medencét múlt vasárnap avatták fel és ma már ké­szen várja Weissmüllert és Arne Borgot. SZÍNHÁZI "ÉLET "­T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék